• Forside
  • · Detaljer vedrørende medlemskaber

Rettigheder og bemærkninger

Fuldtid, long distance, fleks eller passiv? Rettighederne er forskellige alt efter kategori
De forskellige medlemskabskategorier medfører diverse rettigheder og bemærkninger. For en mere grundig forståelse af medlemskabstyperne er nedenstående information relevant

Fuldtidsmedlem

Som fuldtidsmedlem i Esbjerg Golfklub får du rettigheden til at benytte dig af alle træningsfaciliteterne, herunder også par 3-banen. Derudover får du naturligvis også retten til at spille på den eller de baner, som dit medlemskab dækker over.

Du får et DGU-kort med dit navn og medlemsnummer, som til hver en tid er dit bevis for, at du har lov til at spille på vores baner samt andre baner landet over. Spiller du greenfee i andre klubber, vil du med en status som fuldtidsmedlem også kunne opnå rabatter, hvis den pågældende klub tilbyder sådanne.

Med et fuldtidsmedlemskab har du fri afbenyttelse af Esbjerg Golfklubs medlemsfordele under de forhold, som de forskellige fordele gør sig gældende for.

Long distance medlem

Som fuldtidsmedlem i Esbjerg Golfklub får du rettigheden til at benytte dig af alle træningsfaciliteterne, herunder også par 3-banen. Derudover får du naturligvis også retten til at spille på den eller de baner, som dit medlemskab dækker over.

Du får intet DGU-kort af Esbjerg Golfklub, men derimod skal du kunne fremvise gyldigt DGU-kort fra din hjemmeklub. Det er også din hjemmeklub som er ansvarlig for din scoreregistrering.

Som long distance medlem har du ikke muligheden for at gøre brug af Esbjerg Golfklubs medlemsfordele, som også dækker over greenfee-aftaler med andre klubber både nationalt og internationalt.

For at blive long distance-medlem i Esbjerg Golfklub skal du være bosat uden for Esbjerg Kommune og Fanø Kommune og have et fuldtidsmedlemskab og dermed et gyldigt DGU-nummer i en anden 18-hullers golfklub.

Fleksmedlem

Som fleksmedlem i Esbjerg Golfklub kan du frit benytte træningsarealerne, også par 3-banen.

Som en del af dit medlemskab modtager du hvert år to greenfee-billetter, som du kan bruge inden for kontingentåret. Efterfølgende er dine runder brugerbetalt.

Med et fleksmedlemskab ydes der ingen form for rabatter ved greenfee, hverken her i Esbjerg Golfklub – og sjældent i andre klubber. Det betyder også, at du med et reduceret medlemskab som dette ikke kan gøre brug af Esbjerg Golfklubs medlemsfordele.

Du får et DGU-kort mærket F, som beviser din spilleret og medlemskategori.

Træningsmedlemskab

Med et træningsmedlemskab får du ubegrænset adgang til klubbens mange træningsfaciliteter. Vi tilbyder puttinggreen, 3 indspilsgreens, par 3 bane samt oplyst driving range. Med et træningsmedlemskab kan du også spille stor bane (både i EGK og andre steder) mod betaling af greenfee, da det er et fleks-medlemskab.

Junior

Du går som værende junior til og med det år du fylder 18 år.

Ynglinge

Ynglinge perioden varer fra det år du fylder 19 år til og med det år du fylder 25 år.

Senior

Aldersgrænsen for et seniormedlemskab er fra det år du fylder 26 år og opefter.

Studerende

Som studerende på en SU-berettiget uddannelse kan du få reduceret kontingentpris ved fremvisning af gyldigt studiekort, og hvis du er mellem 26 og 30 år.

I Esbjerg Golfklub får du og din familie eller kammerater den bedst mulige oplevelse med golf.
Bliv medlem
Menu