Lokalreglerne for Marbæk-banen varierer fra de lokalregler der er sat for Myrtue-banen. Se lokalreglerne for Marbæk-banen nedenfor her

Lokalregler

Markeringer:

  • Hvide pæle: Out of bounds
  • Røde pæle: Rødt strafområde
  • Blå pæle: Areal under reparation
  • Blå pæle m. grøn top: Areal under reparation m. spilleforbud

Oplysnings- og henvisningsskilte, 150 m markeringer samt røde og blå markeringspæle er ikke-flytbare forhindringer. Lempelse efter Regel 16.1.

  • Alle veje og stier på banen, selvom de er kunstigt overfladebelagte, behandles som integrerede genstande.
  • Midlertidige afmærkninger og afgrænsninger er ikke-flytbare forhindringer. Lempelse efter Regel 16.1.
  • Når en bold er out of bounds eller mistet, må spilleren med 2 strafslag droppe en bold indtil to køllelængder inde på hullets fairway, ikke nærmere hullet, end hvor bolden krydsede OB grænsen eller skønnes mistet. Fairway er græs i det generelle område, klippet til fairwayhøjde eller lavere, inkl. hullets teeområder. Se den fulde version af denne lokalregel på opslaget i klubhuset eller via dette link.
  • Out of bounds-markeringer mellem 4. hul og 5. hul gælder kun ved spil af 4. hul. Ved spil af 5. hul er markeringspælene ikke flytbare forhindringer. Straf: Straf for overtrædelse af reglerne i henhold til golfreglerne. DGU/USGA Course Rating og Slope System anvendes med tilladelse fra United States Golf Association (USGA).

I forbindelse med restriktioner grundet risiko for Corona smitte følger vi DGUs anbefalinger og i den gældende periode spiller vi med nedenstående tilpasning af golfreglerne og midlertidige lokalregler.

For at imødekomme usikkerhed om udveksling af scorekort tillades det indtil videre at fravige forholdene i Regel 3.3b vedr. fysiske scorekort.

  • Det er ikke nødvendigt fysisk at aflevere et scorekort, hvor det er muligt selv at indtaste sin score via internet eller app, og markøren godkender den elektronisk.
  • Hvor egen indtastning ikke forefindes, må spilleren føre sin egen score og markøren skal ikke fysisk godkende og signere kortet, men kan nøjes med en mundtlig godkendelse.

Andre midlertidige lokalregler:
For at beskytte banen bedst muligt skal der fra den 1/12 bruges måtter ved slag fra det generelle område klippet til semirough-højde eller lavere. Måtter kan købes ved klubbens frontdesk pris kr. 75,-
Når en spillers bold ligger på en del af det generelle område, klippet til semirough-højde eller lavere, og en putter ikke bruges til slaget, skal bolden:

• Løftes og placeres på og spilles fra en måtte eller lignende. Bolden må renses.

Måtten skal placeres så tæt som muligt på boldens oprindelige position, og bolden skal placeres på måtten.
Hvis bolden ruller af måtten efter placering, skal spilleren forsøge at placere bolden igen. Hvis bolden fortsat ikke bliver på måtten, skal måtten flyttes til det nærmeste sted, ikke nærmere hullet, hvor bolden kan komme til at ligge stille.
Hvis spilleren tilfældigt flytter bolden på måtten, før slaget udføres, er der ingen straf, og bolden skal placeres igen på måtten.
Hvis en tee bruges til at sikre måtten på jorden, må bolden ikke placeres på tee’en.

Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid med lokalregel: Generel straf efter Regel 14.7a.

Ydermere vil der forsat være en øget mængde af snore og andre midlertidige afgrænsninger rundt om på banerne. Disse er opsat for at forhindre for megen slid med vogne og buggies. Disse markeringer SKAL respekteres og skal i henhold til vores lokale regler betragtes som ikke flytbare forhindringer, hvorfra lempelse uden straf tillades efter regel 16.1 (F-1).

Nogle bunkers renoveres i vintermånederne. En bunker under renovering vil være markeret med blå pæle med grøn top. Det betyder at der er spilleforbud fra bunkeren og bunkerkanter. Pælene markerer også, at bunkerens status som bunker ophæves, og at bunkeren derfor skal betragtes som en del af det generelle område. Der kan droppes ud af det markerede område uden straf.

Det er nu ikke længere muligt at blive reguleret i handicap.

Menu