Lokalregler

Lokalreglerne for Myrtue-banen variere fra de lokalregler der er sat for Marbæk-banen. Se lokalreglerne for Myrtue-banen nedenfor her

Lokalregler

Markeringer:

  • Hvide pæle: Out of bounds
  • Røde pæle: Rødt strafområde
  • Blå pæle: Areal under reparation
  • Blå pæle m. grøn top: Areal under reparation m. spilleforbud

Oplysnings- og henvisningsskilte, 150 m. markeringer samt røde og blå markeringspæle er ikke-flytbare forhindringer. Lempelse efter Regel 16.1.

  • Alle veje og stier på banen, selvom de er kunstigt overfladebelagte, behandles som integrerede genstande.
  • Midlertidige afmærkninger og afgrænsninger er ikke flytbare forhindringer. Lempelse efter Regel 16.1.
  • Når en bold er out of bounds eller mistet, må spilleren med 2 strafslag droppe en bold indtil to køllelængder inde på hullets fairway, ikke nærmere hullet, end hvor bolden krydsede OB grænsen eller skønnes mistet. Fairway er græs i det generelle område, klippet til fairwayhøjde eller lavere, inkl. hullets tee-omårder. Se den fulde version af denne lokalregel på opslaget i klubhuset eller via dette link.
  • På hul 14 på Myrtue, gælder at den nærmeste asfaltkant på den offentlige vej langs hullet betegner OB.

Straf:Straf for overtrædelse af reglerne i henhold til golfreglerne. DGU/USGA Course Rating og Slope System anvendes med tilladelse fra United States Golf Association (USGA).

I forbindelse med restriktioner grundet risiko for Corona smitte følger vi DGUs anbefalinger og i den gældende periode spiller vi med nedenstående tilpasning af golfreglerne og midlertidige lokalregler.

For at imødekomme usikkerhed om udveksling af scorekort tillades det indtil videre at fravige forholdene i Regel 3.3b vedr. fysiske scorekort.

  • Det er ikke nødvendigt fysisk at aflevere et scorekort, hvor det er muligt selv at indtaste sin score via internet eller app, og markøren godkender den elektronisk.
  • Hvor egen indtastning ikke forefindes, må spilleren føre sig egen score og markøren skal ikke fysisk godkende og signere kortet, men kan nøjes med en mundtlig godkendelse.
Menu