Et unikt fællesskab

Mange af klubberne i klubben har eksisteret i mange år
Esbjerg Golfklub har en speciel medlemstruktur med mange klubber i klubben. Denne struktur kan langt hen ad vejen begrundes med klubbens alder

I de første år i de gamle golfklubber, var det meget almindeligt, at medlemmerne fandt sammen i sociale sammenhænge. Det kunne være erhvervssammenhænge, fællesskaber fra andre sportsgrene, loger eller slet og ret fællesskab som naboskab.

Disse sammenhænge er gennem de 100 år Esbjerg Golfklub har eksisteret, kun blevet mere og mere udbredte i klubben. Mange af de gamle klubber trives stadig i bedste velgående, og nye er kommet til. I dag finder medlemmerne ikke så ofte sammen omkring de faglige interesser, men nu er det måske snarere bekendtskaber, der er opstået gennem klubbens store arbejde med de nye golfspillere. Afholdelse af cirka 40-45 åbne turneringer årligt, giver anledning til, at medlemmerne finder sammen i nye klubber i klubben eller bliver optaget i de eksisterende.

I Esbjerg Golfklub er vi glade og stolte af vores klubber, men det er vigtigt at fastslå at klubberne i forbindelse med spil på banerne har nøjagtig de samme rettigheder og pligter som alle andre medlemmer af Esbjerg Golfklub.

Læg godt mærke til, at selv om klubben skriver noget om faste spilledage og tidspunkter, er dette ikke et udtryk for, at klubben har reserveret noget tidsrum. Ingen af Esbjerg Golfklubs medlemmer har eller kan reservere faste tidspunkter. Alle skal, på lige fod, benytte sig af tidsbestillingen via GolfBox.

Menu