En udvidelse skulle til

Medlemstallet var steget betydeligt siden 1975
Medlemstallet steg med omtrent 1000 medlemmer fa 1975 til 2002, og en udvidelse samt renovering af klubhuset var derfor på tide

På en ekstraordinær generalforsamling den 17. juni 2002 i Esbjerg Golfklub, blev det besluttet at foretage en til- og ombygning af klubhuset. Klubhuset blev taget i brug i maj 1975, på det tidspunkt havde klubben ca. 250 medlemmer, i dag 1.200 medlemmer, så det var efterhånden tiltrængt med en udvidelse og renovering.

Forslaget ville betyde en investering på ca. 6,5-7 millioner kroner. Byggeriet blev vedtaget med 151 stemmer for, og 103 imod.

Samtidig blev det besluttet at tilbageskøde Myrtue banen til Esbjerg Kommune, for derefter at forlænge lejekontrakten for både Marbæk og Myrtue til år 2052.

Dette forslag blev godkendt med 241 stemmer for, 0 imod.

Herefter kunne bestyrelsen gå i gang med planlægning og projektering, så byggeriet kunne startes 1. oktober 2002 med en forventet byggeperiode på ?? år, så huset kunne tages i brug marts/april 2003.

Efter en udbudt arkitektkonkurrence valgtes Arkitektfirmaet Hallen & Nordby, Esbjerg, som havde udarbejdet vinderprojektet.

Menu