30 turneringer om året!

Hovedopgaven er at henvende sig til bredden i Esbjerg Golfklub
Turneringsudvalget bidrager til et levende klubliv gennem arrangementer, som byder på sportslige udfordringer inden for rammer, der også har fokus på hygge og morskab

Turneringsudvalget arrangerer hvert år cirka 30 turneringer. Hovedopgaven for Turneringsudvalget er at arrangere turneringer som henvender sig bredt til Esbjerg Golfklubs medlemmer. Det er udvalgets ambition at bidrage til et levende klubliv gennem arrangementer, som byder på sportslige udfordringer inden for rammer, hvor der også lægges op til at hygge sig og have det sjovt. De lægger endvidere vægt på at være en del af Esbjerg Golfklubs ansigt udadtil, og derfor er et antal turneringer åbne også for deltagelse fra andre klubber.

Ugeturneringerne er de talrigeste på turneringskalenderen. De spilles over 9 huller på rullende hverdage, og der er gunstart klokken 18.00. Først og sidst på sæsonen dog lidt tidligere af hensyn til lyset. Ugeturneringerne henvender sig bl.a. til nye golfspillere, der skal deltage mindst tre gange for at blive frigjort til bagmærke, men der er også en stor gruppe erfarne golfspillere, som deltager flittigt i ugeturneringerne. Turneringsfee er kr. 20,-, og der spilles om boldpræmier for holdrækkerne, og gavekort til restauranten hvis der også er en individuel række. Ugeturneringerne har traditionelt en særlig sammenhæng med Afslutningsmatch på Myrtuebanen. Denne afslutningsmatch er åben for alle medlemmer af Esbjerg Golfklub, men hvis man ”passer” sin ugeturnering kan man opnå fordele i form af reduceret fee til afslutningsmatchen. Deltagelse 5 gange i ugeturneringen giver ½ fee og hvis man møder op 10 gange slipper man helt for det sædvanlige fee på kr 100.
Tilmelding til ugeturneringerne foregår via Golfbox, mens betaling af fee lægges ved udlevering af scorekort, normalt mindst en halv time før start.

Turneringer over 18 huller
Disse turneringer fordeler sig over hele sæsonen fra april til november, dog med en pause i juli. Tilmelding og betaling af fee sker via Golfbox, hvor man også kan tilmelde sig spisning i restauranten efter matchen. Ved de fleste turneringer er spisning inkluderet i matchfee, andre gange bestemmer man selv om man ønsker at deltage i spisningen. Normalt kan der forventes en vis baneservice.
Vi søger at skaffe præmiesponsorer til alle 18 hullers matcher, men må erkende, at det ikke altid lykkes. Hvis ikke der er en sponsor på matchen, indkøbes en præmierække der dækker ca. 15% af deltagerantallet.
Udlevering af scorekort kan ske 1½ time før gunstart og skal normalt være afsluttet ½ time før, hvor turneringsledelsen afholder en briefing vedr. dagens match.
Fire af turneringerne indgår i Abacus Klub Cup (tidligere Boss/SynoptikCup). Se nærmere herom i turneringsfolderen. Det kræver deltagelse i 3 af dem for at komme i betragtning til at gå videre til landsdelsfinalen som én af fem spillere på klubbens Abacus Klub Cup hold.

Lukkede turneringer
Åbningsturneringen spilles altid på Marbækbanen, almindeligvis i april måned. Der spilles i 4 rækker, hvoraf én spiller slagspil med hcp, de øvrige stableford.
KiK Cup er en pokalturnering over 2 runder for Klubberne i Klubben. Der spilles i 4-mands hold hvor alle scorer er tællende. Den indledende runde gennemføres på et tidspunkt som aftales med det enkelte hold, mens finalerunden afvikles med gunstart. Der spilles om en vandrepokal, men der er derudover erindringpræmier til vinderne.
Også afslutningsturneringerne er forbeholdt Esbjerg Golfklubs egne medlemmer. Den afsluttende turnering på Myrtuen er allerede omtalt i forbindelse med ugeturneringerne, men der er selvfølgelig også en Afslutningsmatch på Marbækbanen. Her spilles der i samme format som ved åbningsmatchen med 4 individuelle række.
Gåseturneringen afslutter årets turneringsrække, og med restauranten som sponsor er der muligvis ænder over Myrtuen, men i alle tilfælde er de på præmiebordet. Igen er der tale om en individuel stablefordturnering i 3 eller 4 rækker.
I 2017 gennemførtes for første gang en Cross Country turnering på Marbækbanen. Det er en turnering, der stiller krav til deltagernes færdigheder, og der vil derfor være et hcp-loft for deltagelse. Der arbejdes på også at lave en cross country gennemspilning af Myrtuen, med færre end 18 huller, og i alle tilfælde er det planen at cross country turneringer med mellemrum skal optræde på turneringsplanen.

Åbne turneringer
Vadehavsturneringen afvikles over to runder, idet det dog er muligt at tilmelde sig kun èn runde. Der er således dagspræmier efter hver runde samt en præmierække for dem, der deltaget begge dage. Der spilles i 4 individuelle rækker, A-rækken som slagspil og de øvrige som almindelig stableford. Det er muligt at tilmelde sig til spisning efter hver af de to runder.
Pinseturneringen har i nogle år været for de morgenfriske, men tilslutningen har været begrænset. Nu er der gunstart kl. 10.00 og der spilles både individuelt stableford i 3 eller 4 rækker samt en holdrække. Matchen afsluttes med spisning i restauranten.
Parturneringen i august var tidligere en ægteparturnering, men vi har lukket op for en friere pardannelse, og der spilles nu i 3 rækker for hhv damer, herrer og mix. Der spilles Fourball Best Ball og vi slutter af i restauranten med den helt store grillmenu, som er inkluderet i matchfee. Grill altså kun hvis vejret tillader det, men selvfølgelig bliver det en lun og smuk augustaften.

Endelig skal vi henlede opmærksomheden på klubbens generelle turneringsbestemmelser. Se link ved siden af dette opslag. Her skal blot fremhæves pkt. 13:
”Præmieoverrækkelse finder sted umiddelbart efter turneringens afslutning. Personlig tilstedeværelse er et krav. Ved udeblivelse tabes præmien, som går videre til den næste på resultatlisten. Placeringen på resultatlisten fastholdes. Det samme gælder for præmier for ”tættest på flaget”. Ved holdturneringer accepteres, at én deltager fra holdet kan modtage hele holdets præmie.”

Menu