Risiko for banelukning og spil fra måtter

Midlertidig lokalregel og risiko for banelukning
Grundet mulighed for nattefrost vil der være risiko for at banerne lukker i formiddagstimerne. Hold øje med GolfBox for mere information om banelukning.

Vi nærmer os den kolde tid, og risikoen for frost i de tidlige morgentimer er til stede. Vores greenkeeper vil hver morgen vurdere om det er nødvendigt at lukke for spil på banerne. I den første periode med nattefrost er der stadigvæk en del væske i græsset og derfor lukkes for spil på banerne ved frost. Senere på vinteren, når væsken er ude af græsset, vil banerne være spilbare i frostvejr men til vintergreens.

Så har man starttid om formiddagen, kan man risikere disse bliver slettet. Hold derfor ekstra øje med Golfbox og klubbens hjemmeside.

Midlertidig Lokalregel – Brug af måtter

For at beskytte banen bedst muligt skal der fra den 16/11 bruges måtter ved slag fra det generelle område klippet til fairwayhøjde eller lavere.

Når en spillers bold ligger på en del af det generelle område, klippet til fairwayhøjde eller lavere, og en putter ikke bruges til slaget, skal bolden:

Løftes og placeres på og spilles fra en måtte eller lignende. Bolden må renses.

Måtten skal placeres så tæt som muligt på boldens oprindelige position, og bolden skal placeres på måtten.

Hvis bolden ruller af måtten efter placering, skal spilleren forsøge at placere bolden igen. Hvis bolden fortsat ikke bliver på måtten, skal måtten flyttes til det nærmeste sted, ikke nærmere hullet, hvor bolden kan komme til at ligge stille.

Hvis spilleren tilfældigt flytter bolden på måtten, før slaget udføres, er der ingen straf, og bolden skal placeres igen på måtten.

Hvis en tee bruges til at sikre måtten på jorden, må bolden ikke placeres på tee’en.

Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid med lokalregel: Generel straf efter Regel 14.7a.

Ydermere vil der forsat være en øget mængde af snore og andre midlertidige afgrænsninger rundt om på banerne. Disse er opsat for at forhindre for megen slid med vogne og buggies. Disse markeringer SKAL respekteres og skal i henhold til vores lokale regler betragtes som ikke flytbare forhindringer, hvorfra lempelse uden straf tillades efter regel 16.1 (F-1).

Nogle bunkers renoveres i vintermånederne. En bunker under renovering vil være markeret med blå pæle med grøn top. Det betyder at der er spilleforbud fra bunkeren og bunkerkanter. Pælene markerer også, at bunkerens status som bunker ophæves, og at bunkeren derfor skal betragtes som en del af det generelle område. Der kan droppes ud af det markerede område uden straf.

Der spilles forsat med hcp. regulering.

Udslag fra græs på træningsbanen

Fra og med fredag den 23. oktober vil det ikke længere være muligt at slå ud fra græsset på træningsbanen. Alt træning skal resten af vinteren foregå fra kunstgræs måtten eller måtterne under halvtaget.

Lukning af toiletter

Grundet risiko for frost er vandet blevet taget af vores vandingsanlæg. Det betyder at toiletterne på banen er lukket fra den 19/11 og indtil vandet igen kommer på anlægget.

Menu