• Home
 • · Nyheder
 • · Covid-19 retningslinjer for brug af golfklubbens faciliteter

Covid-19 retningslinjer for brug af golfklubbens faciliteter

Banerne er åben for spil men med restriktioner i henhold til lovgivning
Vi opdaterer nedenfor løbende vores retningslinjer således, at de hele tiden er i overensstemmelse med DGU´s anbefalinger til landets golfklubber.

Opdateret den 26. oktober 2020

Link til diverse informationer og vejledninger

Download Scorekort Marbæk til print selv

Download Scorekort Myrtue til print selv

Download Scorekort Par 3 banen til print selv

Vejledning til brug af scorekort via Golfbox app

Vejledning til brug af scorekort via GLFR app

Opdatering af DGU’s anbefalinger kan ses her

Tilpasning af golfreglerne og midlertidig lokalregler for Marbæk

Tilpasning af golfreglerne og midlertidig lokalregler for Myrtue

Mail fra den 17. marts sendt til klubbens medlemmer

Mail fra den 27. marts sendt til klubbens medlemmer

Mail fra den 31. marts sendt til klubbens medlemmer

Mail fra den 4. april sendt til klubbens medlemmer

Mail fra den 24. april sendt til klubbens medlemmer

Mail fra den 29. april sendt til klubbens medlemmer

Mail fra den 30. april sendt til klubbens medlemmer

Mail fra den 17. maj sendt til klubbens medlemmer

 

Retningslinjer for brug af parkeringspladsen:

 • Parkeringspladsen kan benyttes som normalt, men der må på intet tidspunkt forsamles mere end 10 personer.
 • Anbefalingen om 1 meters afstand mellem personer fra forskellige husstande skal til enhver tid overholdes.

 

Retningslinjer for spil på Marbæk, Myrtue og Par 3 bane

 • Fortsætter som normalt, men retningslinjer om afstand til personer fra forskellige husstande skal overholdes under runden.
 • Efter runden undgås tak for spil håndtryk eller krammer.
 • Da vi følger DGU’s tilpasning af golfreglerne i forbindelse coronakrisen er det er nu muligt at blive reguleret i hcp. ved selv-indtastning af scores via Golfbox på PC eller App. Se video-vejledning øverst på denne side. De midlertidige tilpasninger af golfreglerne kan ses øverst på denne side.
 • Hver enkelt spiller skal bekræfte sin starttid enten via App eller Touchskærme.
 • Anbefalinger fra DIF/DGU er en tydelig anbefaling til at begrænse/aflyse sociale aktiviteter i klubben. Dette gælder også sociale aktiviteter for Klub i klubben før og efter runden. Klub-i-klub aktiviteter er fortsat tilladte, men man skal undgå at forsamles, og vi henstiller til at man fordeler bolde hjemmefra.
 • Klubben vil løbende iagttage spillernes adfærd på banerne og påtale, hvis anbefalinger til sikkert spil ikke bliver overholdt.
 • Medlemmer og gæster kan booke en buggy. Betaling, booking og udlevering af nøgle aftales med kontoret. Denne mulighed gælder for alle medlemmer både med og uden årskort. Der må køre 2 sammen i en buggy.
 • Det er muligt at benytte klubbens vogne, men vi opfordrer alle medlemmer med egen vogn til forsat at gøre brug af den. Der er opsat station med håndsprit samt dispenser med spritklude, som skal benyttes til aftørring af trolley samt hænder inden og efter brug. Vogne skal sættes tilbage på plads efter runden.

 

Retningslinjer for brug af træningsområder

 • Hold minimum en meters afstand til andre golfspillere.
 • Den opsatte sprit skal benyttes ved afhentning af bolde i boldkassen.
 • Zone-inddelingen på træningsbanen skal respekteres. Der må maks opholde sig 10 personer i hver zone.
 • Skuret er forbeholdt undervisning med trænerne.
 • Der må maks opholde sig 10 personer på hhv. indspilsgreen og puttinggreen. Opsat skiltning skal respekteres.


Retningslinjer for undervisning ved proerne

 • Vi følger DGU og PGA’s anbefalinger for golfundervisning.
 • Alle lektioner skal bookes og betales via Golfbox (Proplanner).
 • Alt undervisning foregår under halvtaget på træningsbanen eller ved indspilsområdet ved hul 18 Myrtue.
 • Mødested ved bookning af undervisning er udenfor døren ved indgangen til træningsbanen.
 • Såfremt træneren har sygdomssymptomer som snue, hoste eller feber, vil træneren blive hjemme og aflyse samtlige lektioner.
 • Der er opsat informationsmateriale om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.
 • Der er opsat håndsprit, som skal benyttes inden undervisning påbegyndes.
 • Træneren og eleverne skal overholde sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.

 

Retningslinjer for brug af restauranten

 • Vær særligt opmærksom på at maks. antallet af personer i restauranten overholdes.
 • Alle gæster skal bære mundbind, når man ikke sidder ned. Kravet om mundbind gælder tillige for ansatte, der har kontakt med gæster. Reglerne omfatter ikke områder med udendørsservering som f.eks. klubhusets terrasse. Børn under 12 år er undtaget for brugen af mundbind.
 • Restauranten skal respektere forsamlingsforbuddet og kan således ikke servere for et selskab, der er større end 50 personer.
 • Et selskab bør kun bestå af personer, der i forvejen har tæt kontakt til hinanden og normalt ses på tilsvarende vis.
 • Restauranten må gerne have flere selskaber samtidigt, hvis der holdes en afstand mellem selskaberne.
 • Borde og stole er opstillet så de lovmæssige forskrifter for afstand mellem selskaber overholdes og må derfor ikke flyttes rundt af kunderne selv.
 • Bestilling foretages ved bordene og der vil være servering af både mad/drikke ude og inde.
 • Toiletter i forbindelse med restauranten kan benyttes i restaurantens åbningstid.
 • Restauranten har åben mandag til fredag fra 11.00 til 21.00, samt weekend og helligdage fra kl. 10.00 – 20.00
 • Der kan bestilles bord via tlf.: 28870186 eller via mail restaurant@egk.dk
 • Der er mulighed for bestilling af take away, eksempelvis hvis der ikke er flere ledige pladser i restauranten.

 

Retningslinjer for de resterende faciliteter

 • Vær særligt opmærksom på at maks. antallet af personer i lobby og omklædningsrum overholdes.
 • Det er muligt at opholde sig i områderne omkring klubhuset, dog maksimalt i grupper af 10 personer. Skiltning og anvisning herom skal respekteres.
 • Bagrum ved klubhuset kan tilgås som normalt, men vær særlig opmærksom på at maks 10 personer må opholde sig i bagrummene. Dette gælder både bagrum ved klubhus og træningsbane.
 • Proshoppen er åben som normalt. Den opstillede afmærkning og håndsprit skal benyttes. Der henvises yderligere til sundhedsmyndighedernes gældende regler.
 • Fra den 29. oktober 2020 skal der bruges mundbind i klubhus og bagrum. Børn under 12 år er undtaget for brugen af mundbind.

 

Anbefalinger til den enkelte golfspiller:

 • Er du syg eller har symptomer, så bliv hjemme.
 • Hold den anbefalede afstand til golfklubbens ansatte og efterlev deres anvisninger.
 • Hold minimum 1 meters afstand til andre golfspillere.
 • Undgå fysisk kontakt med andre golfspillere og deres bolde/golfudstyr/scorekort. Lad være med at give hånd eller kramme før og efter runden.
 • Begræns berøring af flagstangen og andre kontaktpunkter som berøres af mange personer.
 • Spillerne opfordres til selv at afspritte vogne og buggies.
 • Vi opfordrer ligeledes til at man bruger telefonen til at bekræfte tider og indtaste scores.
 • Spillerne skal overholde sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.
 • For personer i særlige risikogrupper anbefaler Sundhedsstyrelsen, at du i særlig grad overholder de generelle hygiejneråd og råd om færden i samfundet. Læs mere her: https://www.sst.dk/da/corona/saerlige-risikogrupper

 

Pas godt på jer selv og hinanden.

Menu