Lokalregler for spil på Marbæk by NorSea

Se lokalreglerne for Marbæk by NorSea nedenfor her

Lokalregler

Markeringer:

  • Hvide pæle: Out of bounds
  • Røde pæle: Rødt strafområde
  • Blå pæle: Areal under reparation
  • Blå pæle m. grøn top: Areal under reparation m. spilleforbud

Oplysnings- og henvisningsskilte, 150 m markeringer samt røde og blå markeringspæle er ikke-flytbare forhindringer. Lempelse efter Regel 16.1.

  • Alle veje og stier på banen, selvom de er kunstigt overfladebelagte, behandles som integrerede genstande.
  • Midlertidige afmærkninger og afgrænsninger er ikke-flytbare forhindringer. Lempelse efter Regel 16.1.
  • Når en bold er out of bounds eller mistet, må spilleren med 2 strafslag droppe en bold indtil to køllelængder inde på hullets fairway, ikke nærmere hullet, end hvor bolden krydsede OB grænsen eller skønnes mistet. Fairway er græs i det generelle område, klippet til fairwayhøjde eller lavere, inkl. hullets teeområder. Se den fulde version af denne lokalregel på opslaget i klubhuset eller via dette link.
  • Out of bounds-markeringer mellem 4. hul og 5. hul gælder kun ved spil af 4. hul. Ved spil af 5. hul er markeringspælene ikke flytbare forhindringer.
  • Pæle på par 3 banen er kun gældende ved spil på par 3 banen.

Straf for overtrædelse af reglerne i henhold til golfreglerne. DGU/USGA Course Rating og Slope System anvendes med tilladelse fra United States Golf Association (USGA)

På grund af vand er der indført en midlertidig green på hul 1.
Følgende midlertidige lokalregel gælder:

Midlertidig green bruges som greenen på hul 1, som er defineret af fairwayområdet omkranset af hvide linjer. Enhver green, der er blevet erstattet af en midlertidig green, er en forkert green, og lempelse uden straf for gene skal tages efter Regel 13.1f.

Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid med lokalregel: Generel straf efter Regel 14.7a.


Midlertidige lokalregler på vinterbaner:

Når der spilles til vintergreens og/eller fra vinterteesteder, gælder følgende midlertidige lokalregler:

Områder med afgrænsninger

Afgrænsninger med pæle og reb er ikke-flytbare forhindringer. Hvis pæle og reb er til gene for spillerens sving eller stance, må der droppes fri uden straf efter regel 16.1.

Sommergreens

Når der spilles til vintergreens, er det ikke tilladt at spille fra sommergreens. Hvis bolden ender på en sommergreen, skal der droppes fri uden straf efter regel 14.3.

Måtter

Måtter skal bruges fra semirough, fairway og forgreen. Eneste undtagelse er, når der bruges en putter.

Måtter må benyttes på teestedet, hvis det ønskes.

Midlertidig deponering af grene, tørv, jord m.m. (midlertidig ikke-flytbar forhindring)

Greenkeeperne vil i løbet af vinteren foretage vedligeholdelsesarbejder på baner og omgivende områder, bl.a. udtynding af beplantninger.

Når greenkeeperne foretager en midlertidig deponering af grene, græstørv, jord og sand mm., kan deponeringen være til gene for spillet. Er dette tilfældet må der droppes fri fra genen uden straf uanset om deponeringen er i det generelle område eller i et strafområde. Hvis deponeringen er til gene på flaglinjen for spillerens rimeligt valgte næste slag, må der droppes sidelæns udenom deponeringen (regel F-23).

Dug og rim

Dug og rim er ikke midlertidigt vand.

Sne og is

Sne og naturligt is kan betragtes enten som en flytbar forhindring eller, hvis det er på jorden, midlertidigt vand efter spillerens afgørelse, hvorfor forhindringen enten kan fjernes eller der kan tages lempelse uden straf efter regel 16.1.

 

Menu