Ændring af medlemskab i Esbjerg Golfklub

Ændring af medlemskab i Esbjerg Golfklub skal meldes skriftligt til klubbens sekretariat inden 1. december året forinden kontingentåret
Udmeldelse eller ændring af fremtidig medlemskategori i Esbjerg Golfklub skal ifølge klubbens vedtægter §4 ske skriftligt til klubbens sekretariat senest den 1. december året forinden kontingentåret

Ønsker du at ændre dit medlemskab af Esbjerg Golfklub, herunder også udmeldelse, skal dette ske skriftligt til Esbjerg Golfklubs sekretariat senest 1. december året forinden kontingentåret. Dette fremgår af klubbens vedtægter §4.

Alle ændringer skal sendes til kontor@egk.dk, således at du og klubben har dokumentation for, at ændringen er meddelt rettidigt. Som medlem er det dit eget ansvar at sikre dig, at ændringen er modtaget, så husk at få en bekræftelse fra klubbens sekretariat.

Efter rettidigt meddelt konvertering til et billigere medlemskab, vil det altid være muligt at opgradere sit medlemskab inden for kontingentåret og derved kun betale differencen. Som passivt medlem er du stadig en del af klubben.

Ved udmeldelse inden for kontingentåret er du ikke berettiget til forholdsmæssig kontingentrefusion.

Hvis man ønsker at blive meldt ind igen året efter man har meldt sig ud, skal der betales fuldt kontingent uanset hvornår i løbet af året man vil meldes ind igen.

Der ydes ingen dispensation ved udmeldelse efter tidsfristen. Esbjerg Golfklub er en medlemsejet klub med stort fokus på personlig rådgivning og vejledning, og det kan derfor virke undrende, at klubbens administration ikke er fleksible og imødekommende over for disse ikke-rettidige ændringer. Det skyldes, at administrationen er ansat til at arbejde ud fra vedtægter, som klubbens medlemmer selv er med til at vedtage på den årlige generalforsamling. Klubbens administration er derfor ikke berettiget til at gradbøje vedtægterne eller give særlig dispensation. Dette for klubbens fælles bedste.

Da Esbjerg Golfklubs vedtægter ikke skelner mellem aldersgrupper, bedes du som forælder til en junior i klubben være ekstra opmærksom på denne tidsfrist.

Klubbens vedtægter udleveres ved indmeldelse og tilsendes elektronisk sammen med faktura på kontingentopkrævningen. Yderligere tilsendes vedtægterne minimum to gange om året. Husk derfor at have oplyst korrekt mailadresse, så du som medlem altid er orienteret om reglerne i klubben.

Esbjerg Golfklubs vedtægter finder du nemt og hurtigt lige her.
Se vedtægter
Menu