Golfregler

Regel- og handicapudvalget hjælper med afklaring og fortolkning ag golfreglerne
Der findes vel ikke den golfspiller, der har gået en runde, uden at stille sig et regelrelateret spørgsmål - og ofte et spørgsmål, der handler om fortolkning af reglerne

Som medlem af Esbjerg Golfklubs Regel- og Handicapudvalg, oplever udvalgsmedlemmerne ofte at blive stillet spørgsmål i relation til emnerne handicapregulering og golfens regler, og det er ikke få væddemål, de regelkyndige træffer afgørelse i.

Arbejdet med golfreglerne kan nok for mange lyde som en tør omgang, men faktisk er det det modsatte. At læse de cirka 1400 forskellige afgørelser på golfreglerne, er ikke tør læsning. Det er ganske enkelt utroligt, hvad vi golfspillere sådan kan gå og blive uenige om på en hyggelig runde.

Der er selvfølgelig også den lidt mere seriøse side af arbejdet i udvalget. Det er udvalgets arbejde, at bistå turneringledelserne med svar på opståede regelspørgsmål. Trods de mange turneringer i Esbjerg Golfklub, bliver udvalget ikke overbebyrdet med arbejde i den anledning.

Det er udvalgets arbejde at undervise nye golfspillere i golfreglerne, men også rutinerede golfspillere tilbydes undervisningssessioner. Har du spørgsmål til udvalget, er du altid velkommen til at henvende dig.

Kommissorium for Regel- og Handicapudvalget

Formål:

 • At højne klubbens medlemmers kendskab til golf- og handicapreglerne samt formidle vigtigheden af og forpligtelsen til overholdelse af disse.
 • At være ansvarlig for regelundervisning for klubbens medlemmer.
 • At være klubbens kompetence i spørgsmål om golfregler og handicap.
 • At tilbyde undervisning og prøver i golfreglerne.
 • At højne interessen for at medlemmerne har et retvisende handicap.

Ansvarsområde:

 • Tilrettelægge regelundervisning for klubbens medlemmer.
 • Udarbejde og afholde regelprøver.
 • Udforme og vedligeholde ordensforskrifter til godkendelse i klubbens bestyrelse.
 • Udarbejde undervisnings- og informationsmateriale.
 • Levere regelstof til klubbladet.
 • Vælge det regelmateriale, der skal være i klubben.
 • Være til rådighed for turneringsudvalget i regelspørgsmål.
 • Være til stede som regeldommer i klubmesterskaber.
 • Behandle klagesager og konflikter i relation til golf- og handicapregler samt indstille disciplinære sager til afgørelse i bestyrelsen.
 • Referere fra udvalgets møder.
 • Holde sig ajour med reglerne på området.
 • Evaluere udvalget arbejde og vurdere om formålene er opfyldt.
 • Påse at handicapreguleringen foregår efter de til enhver tid gældende regler.

Medlemmer:

Formanden udpeges af bestyrelsen. Øvrige medlemmer udpeges af formanden .
Udvalgets medlemmer bør have deltaget i DGU’s regelkursus eller tilsvarende. Engelskkundskaber påkrævet.
Det forventes, at medlemmer som klubben tilbyder DGU’s regelkursus, deltager i udvalgsarbejdet for en periode af 3-5 år.

Kontakt os gerne
Egon Hult Therkelsen
Regelunderviser
Kontakt os gerne
Jens Hasager Kirk
Regelunderviser
Kontakt os gerne
Gert L. Madsen
Klubdommer
Kontakt os gerne
Johannes Eriksen
Trænermanager
29928053
Menu