Arbejdet bag de skønne baner

Alle klubbens medlemmer vil med tiden rende ind i én eller flere greenkeepere, som er ansvarlige for banens stand
Greenkeepernes arbejde er meget mere end blot at slå en stor græsplæne. Det er dem, som sørger for, at Esbjerg Golfklubs baner altid er af den høje kvalitet, som de er anerkendt for at have

Der klippes greens, fairways, semirough, bunkerkanter og træningsområder. Der proppes, vertikalskæres, såes og eftersåes, gødes og sprøjtes i takt med, at der også vedligeholdes vandingsanlæg og maskinpark. Der flyttes huller på greens, træningsbanen vedligeholdes, og det samme gælder for enkelte hullers teesteder. Greenkeeperne fremavler græstørv til reparation af større områder og har derudover at gøre med alle andre større og mindre opgaver, som indbefatter udendørs arealer i Esbjerg Golfklub.

Greens klippes hver dag mellem kl. 7.00 og 9.00 i vækstsæsonen, hvilket gælder begge baner samt par 3 banen. Fairways klippes mandag, onsdag og fredag. Alle øvrige opgaver afvikles under hensyntagen til vejr, vækstperiode og behov.

Der vil løbende blive orienteret omkring større arbejde på banerne, såsom prikling af greens, lukning af huller, banestatus etc.

Vil du vide mere, kan du læse plejeplanen og sprøjtemiddelindberetningen for 2018.

Menu