Golfklubben er lukket indtil den 30. marts

Efter anbefaling fra DGU har vi valgt at lukke vores baner, træningsfaciliteter og klubhus.
Statsministeren har den 17. marts meddelt, at restauranter og cafeer skal lukkes og det skal indendørs idrætsfaciliteter også. Ligeledes opfordres der til, at danskere ikke forsamles mere end 10 personer, både inde og ude. Statsministeren opfordrer folk til at blive hjemme og sundhedsstyrelsen siger, at “nu er det alvor”.

Dansk Golf Union anbefaler derfor, at golfklubberne lukker deres klubhuse, indstiller spillet på golfbanerne og brugen af træningsfaciliteter, foreløbigt frem til 30. marts. Golfsporten må tage et samfundsansvar, og gøre alt hvad vi kan i denne svære situation og vi må alle huske på, at golf ikke er en nødvendighed.

Esbjerg Golfklub er en af landets største golfklubber og vi bakker 100% op om DGU’s anbefalinger og lukker med omgående virkning for hele vores anlæg inkl. træningsbane og klubhus. Vi har som forening et ansvar overfor både medlemmer og det lokal samfund som vi er en del af. Kan vi på nogen måde bidrage til at mindske smitten af Coronavirus skal vi gøre det, alt andet vil være uansvarligt.

Alle starttider på begge baner er annulleret i Golfbox til og med den 29. marts. Vi håber at kunne åbne op igen den 30. marts med mindre der kommer yderligere restriktioner fra myndighederne.

Nedenfor ses resten af anbefalingen fra DGU, hvilken Esbjerg Golfklub 100% bakker op om.

Nogle vil argumentere for, at der fortsat kan spilles golf, da vi ikke nødvendigvis forsamles mere end 10 personer og golf spilles udendørs. I DGU mener vi, at vi i videst mulig omfang bør bidrage til at mindske smittespredningen i det danske samfund. Selvom det er fristende at holde åbent for spil med en række restriktioner for at mindske smittespredningen, så mener vi ikke, at tiden er inde til at løbe denne risiko. Er vi i tvivl, bør vi lade være – og vi er i tvivl – og derfor denne anbefaling. Dansk golf vil stå i en ugunstig situation, hvis vi potentielt har bidraget til smittespredning, når nu vi har en anden mulighed. Samtidig har vi rigtig mange ældre golfspillere blandt vores primære målgruppe, hvorfor vi bør tage et yderligere hensyn i forhold til andre områder i samfundet.

Det vil igen blive tid til golf, når situationen er under kontrol, men for nu anbefaler DGU, at vi indstiller vores fantastiske idræt til fordel for at støtte op om og tage et fælles ansvar for, at mindske spredning af coronavirus i Danmark.

DGU og DGA anbefaler, at der i klubberne findes et setup, som plejer banerne i det omfang det er forsvarligt for klubbens greenkeepere og som samtidig sikrer, at vores golfbaner er bedst muligt klar til sæsonen for alvor går igang.

I DGU kommer vi naturligvis til at følge situationen tæt og vi melder ud, så snart vi mener, at tiden er den rette til igen at spille golf i Danmark.

Menu