Hjælp til momskompensation

I Esbjerg Golfklub er vi evigt taknemmelige for den støtte vi får fra vores medlemmer.

Som sidste år vil vi gerne bede om din hjælp til en besparelse på vores momsudgifter. Vi kender endnu ikke resultat af sidste års ansøgning, men har en formodning om at det godt kan betale sig at søge igen. Du kan hjælpe ved at give et gavebeløb på kr. 200,- Er der nok som bidrager kan det skaffe Esbjerg Golfklub i omegnen af kr. 100.000!

Jo, du læste rigtigt!

Esbjerg Golfklub er som forening delvist momsregistreret. Det betyder at vi blandt andet er fritaget for moms på kontingent og greenfee.

Omvendt har golfklubben kun delvis fradrag for klubbens samlede momsudgift. I Esbjerg Golfklub refunderes ca. 6-7% af momsudgiften. Det betyder at klubben årligt betaler i størrelsesordenen kr. 300.000 – 400.000 i moms, som der ikke er fradrag for.

Det er muligt for golfklubben at få en del af dette ikke-modregnede momsbeløb refunderet efter en særlig momskompensationsordning i Finansloven.

For at det kan lykkes, er der visse krav, vi som klub skal opfylde.
Det eneste krav vi på nuværende tidspunkt IKKE opfylder er, at klubben skal have 101 stk. gavegivere og det er her, golfklubben har brug for din hjælp.

For at være gavegiver kræver det som minimum en donation til klubben på kr. 200,-. Af det donerede beløb kan du få et skattemæssigt fradrag på ca. 30%, så den reelle udgift er væsentlig lavere end donationens størrelse.

Din donation kan gives via:

• Mobile Pay på 81233
– oplys dit medlemsnr. som reference, samt det fulde cpr. nr. på gavegiveren

• Bankoverførsel til klubben på reg.nr. 7701 konto 2236139 Sydbank
– oplys dit medlemsnr. som reference, samt det fulde cpr. nr. på gavegiveren

Sidste frist for indbetaling er søndag den 31. december 2023.

Forhåbentligt gør størrelsen på det indsamlede beløb at vi kan forbedre toiletfaciliteterne på Myrtue-banen om vinteren.

De indbetalte gavebeløb fra de seneste år er blevet brugt til følgende:

  • 2018: infoskærme
  • 2019: lynafleder
  • 2020: stenkunst i forbindelse med jubilæet
  • 2021 og 2022: opsparing til etablering af vintertoiletforhold på Myrtue-banen.

På forhånd rigtig mange tak for din hjælp og støtte.

Venlig hilsen

Esbjerg Golfklub

Menu