Generelle turneringsbestemmelser

De generelle turneringsbestemmelser er gældende i alle klubturneringer, medmindre andet er anført
Esbjerg Golfklubs klubturneringer afvikles efter The Royal & Ancient Golf Club of St. Andrews' regler

De generelle turneringsbestemmelser er gældende i alle klubturneringer, medmindre andet fremgår af den enkelte turnerings propositioner.

Turneringsbestemmelser

Alle Esbjerg Golfklubs klubturneringer afvikles efter de af The Royal & Ancient Golf Club of St. Andrews’ regler, som de er fremstillet på dansk i ”Golfreglerne 2012-2015” samt efter de for Esbjerg Golfklub gældende lokalregler (Marbæk / Myrtue)

Disse generelle turneringsbestemmelser er en fast ramme for alle Esbjerg Golfklubs klubturneringer. Undtagelser eller tilføjelser kan fremgå af den enkelte turnerings propositioner.

1. Deltagere

Alle aktive medlemmer af Esbjerg Golfklub kan deltage i klubbens turneringer. Eventuelle begrænsninger i handicap og antal deltagere vil fremgå af den enkelte turnerings propositioner. Gæstespillere, der har et EGA-handicap, kan deltage i de åbne klubturneringer. Disse er i oversigten mærket med #. En gæstespiller skal betale såvel greenfee som turneringsfee.

2. Tilmelding og betaling

Annoncering af klubturneringer sker på Golfbox og ved opslag i klubhuset. Annonceringen sker normalt 14 dage før turneringen. Tilmelding til turneringer foretages via Golfbox. Betaling af turneringsfee foretages samme sted samtidig med tilmeldingen. Størrelsen og indholdet af de ydelser, der er dækket af turneringsfee samt seneste frist for tilmelding, fremgår af den enkelte turnerings propositioner. En tilmelding er bindende, når tilmeldingsfristen er udløbet.

3. Afbud

Afbud kan altid meddeles ved at slette tilmeldingen på Golfbox. Dette kan kun ske indtil tilmeldingsfristen er udløbet. Betalt turneringsfee refunderes via kontoret. Ved afbud efter udløbet af tilmeldingsfristen eller udeblivelse, refunderes turneringsfee samt evt. gebyr til mad ikke. Afbud efter sidste tilmeldingsfrist kan kun foretages telefonisk. Afbud pr. e-mail accepteres ikke. Telefonnummer til turneringsledelsen fremgår af turneringens propositioner. Tilmeldte spillere, der udebliver fra en turnering uden afbud, indberettes til turneringsudvalget.

4. Aflysning

En turnering kan aflyses. Det kan ske, hvis antallet af tilmeldte spillere ikke opfylder det for turneringen annoncerede mindstekrav. En turnering kan også aflyses på grund af banens tilstand eller vejret. Meddelelse om aflysning sker snarest muligt på Golfbox og ved opslag i klubhuset, samt i det omfang det er muligt via e-mail. Betalt turneringsfee refunderes via kontoret.

5. Startliste

Startlister offentliggøres på Golfbox. Det tilstræbes, at startlisten ligger klar 12 timer før turneringsstart. Startlisten vil også blive tilgængelig i klubhuset. Dette sker på turneringsdagen cirka 2 timer før start.

6. Scorekort

Afhentning af scorekort sker i klubhusets lobby senest 30 minutter før start. Spilleren har ansvaret for at sikre sig, at det korrekte handicap er anført på kortet, og antal slag på hvert hul er anført korrekt. Spilleren har ansvaret for at afgøre eventuelle tvivlsspørgsmål sammen med turneringsledelsen efter runden er færdigspillet, men inden scorekortet underskrives og afleveres. Spilleren skal kontrollere, at markøren har underskrevet scorekortet og har selv ansvaret for at underskrive og dermed godkende scorekortet. Endelig er det spillerens ansvar at indlevere scorekortet umiddelbart efter runden.

Ved holdturneringer baseres holdresultatet alene på de individuelle scorekort, der udleveres ikke scorekort for hold.

7. Elektronisk udstyr

Mobiltelefoner skal være slukket under spillet. Det er tilladt at anvende et elektronisk instrument, der alene måler afstand.

8. Buggy & Caddie

Brug af golf buggy er ikke tilladt. Turneringsledelsen kan forud for turneringen ansøges om en dispensation. En spiller, der har opnået en dispensation, må kun medbringe egne køller/bag og egen forplejning i buggyen. Brug af caddie er tilladt. Undtaget er alle juniorturneringer.

9. Tættest flaget

Alene en bold, der efter første slag ligger stille på green, kan tælle med i konkurrencen. Afstanden måles fra midten af bolden til forkanten af hullet. Opmåling sker først, når bolden er puttet i hul, idet boldens placering markeres, inden der puttes.

10. Banerekord

Banerekord anerkendes, når runden er spillet backtee for henholdsvis herrer og damer i en officiel turnering med ordinære tees og greens i brug og uden anvendelse af lejeforbedring. Samtidig skal runden være bedre end den eksisterende banerekord.

11. Afbrydelse

Hvis turneringsledelsen skønner, at banen ikke kan spilles eller, hvis der opstår vejrlig, som gør spil uforsvarligt, kan ledelsen afbryde turneringen. En afbrydelse kan ske midlertidigt for en periode eller som afslutning af turneringen. Turneringsfee refunderes ikke i tilfælde af afbrydelse af en turnering. Signal der afbryder spillet, gives ved signalhorn med en (1) lang hyletone. Bolden markeres og samles op. Spillerne skal returnere til klubhuset uden unødigt ophold. Spillet må ikke genoptages, før der gives besked fra turneringsledelsen. Dette sker med to (2) korte hyletoner.

12. Afgørelse ved lige resultat

Ved slagspil og stableford anvendes den matematiske metode. Det betyder, at den spiller, som har scoret bedst på de sidste 9, 6, 3, 1 huller, vinder. Hvis stadig lige foretages lodtrækning. Resultatet af turneringen er først endeligt, når præmieoverrækkelsen har fundet sted.

13. Præmieoverrækkelse

Præmieoverrækkelse finder sted umiddelbart efter turneringens afslutning. Personlig tilstedeværelse er et krav. Ved udeblivelse tabes præmien, som går videre til den næste på resultatlisten. Placeringen på resultatlisten fastholdes. Det samme gælder for præmier for ”tættest på flaget”. Ved holdturneringer accepteres, at én deltager fra holdet kan modtage hele holdets præmie.

14. Tvist og sanktioner

Turneringsledelsen er bemyndiget til at træffe afgørelser på turneringsudvalgets vegne. Turneringsledelsen fungerer som turneringens dommer og træffer endeligt alle afgørelser i spørgsmål om forståelse og fortolkning af regler, nærværende turneringsbestemmelser samt den enkelte turnerings propositioner. Turneringsledelsen kan vælge på stedet at give en advarsel med eller uden en tilhørende indberetning til turneringsudvalget eller en diskvalifikation med eller uden en bortvisning fra anlægget.

Således vedtaget af turneringsudvalget (28. februar 2013)

De gældende lokalregler er afgørende for dit spil.
Lokalregler
Menu