Handelsbetingelser

Handelsbetingelser for online salg i Esbjerg Golfklub

Når du via klubbens systemer foretager et køb online af en af klubbens nedennævnte ydelser/leverancer, gælder følgende betalingsbetingelser for det konkrete køb:

Bestilling og køb af greenfee

Vi anvender Golfbox’s tidsbestillings- og betalingsmodul. Ved booking betaler du greenfee jævnfør priserne i GolfBox.

Hvis du er fuldstidsmedlem af en af vores samarbejdsklubber, gives der rabat, som automatisk fraregnes.

Hvis du er inviteret til at spille med et fuldtidsmedlem af Esbjerg Golfklub (og du selv er fuldtidsmedlem i din klub) gives der rabat, når din booking og betaling foretages af din spillepartner fra Esbjerg Golfklub.

Er der ændringer i bookingen, skal du henvende dig via mail til kontor@egk.dk. Bliver du forhindret i at spille, refunderer vi din greenfee, såfremt vi har modtaget dit afbud senest dagen inden din starttid. Tilbagebetaling sker til det betalingskort, der blev anvendt ved betalingen.

Hvis du ønsker at booke en buggy, skal du henvende dig via mail kontor@egk.dk eller telefon 75 26 92 19. Afregning sker på dagen.

Bestilling og køb af undervisning

Vi anvender Golfbox’s bookingsystem (ProPlanner). Der kan bookes lektioner senest 24 timer før og 30 dage frem. Ønsker du en lektion samme dag, skal du ringe til os på tlf. 75 26 92 19.

Afbud fra din side skal ske senest dagen før din lektion for at bookingen enten kan refunderes eller ny tid kan bookes. Booking af lektion til afholdelse samme dag, der ønskes aflyst, refunderes ikke. Afbud kan ske på tlf. 75 26 92 19 eller via mail kontor@egk.dk. Ved deltagelse i træningsforløb med flere undervisningsgange er det ikke muligt at få refunderet for evt. gange man bliver forhindret undervejs.

Afbud fra klubbens side (fx vejrlig eller sygdom) tilbagebetales, eller ny tid bookes uden beregning. Tilbagebetaling af betalt undervisning sker til det betalingskort, der blev anvendt ved betalingen. Hvis en lektion/et kursus er betalt med værdikort, genindsættes værdien på værdikortet.

Betaling for undervisning sker enten ved brug af værdikort eller kortbetaling.

Værdikort kan købes i ProPlanner eller ved klubbens frontdesk og har en gyldighed på 1 år fra købsdato. Hele værdien på kortet skal være brugt inden kortets udløb, ellers går værdien tabt.

Bestilling og køb af turneringsfee og lignende

Vi anvender Golfbox’s turneringsmodul (inkl. betalingsmodul). Turneringsfee samt eventuelle andre tillægsgebyrer (eks. spisning) forfalder ved tilmelding.

Størrelsen og indholdet af de ydelser der er dækket af turneringsfee, samt seneste frist for tilmelding fremgår af den enkelte turnerings propositioner. En tilmelding er bindende, når tilmeldingsfristen er udløbet.

Afbud kan altid meddeles ved at slette tilmeldingen i Golfbox. Dette kan kun ske indtil tilmeldingsfristen er udløbet. Tilbagebetaling af turneringsfee sker til det betalingskort, der blev anvendt ved betalingen. Ved afbud efter udløbet af tilmeldingsfristen eller udeblivelse, refunderes turneringsfee ikke.

 

Menu