Der graves!

En ny fedtudskiller kræver gravearbejde

Som de fleste vintergolfere nok har lagt mærke til, har der de sidste uger været heftig aktivitet foran klubhuset med et større gravearbejde. Sidst i 2022 begyndte vi at opleve problemer med klubbens kloak og fedtudskiller, så en udskiftning og renovering var en nødvendighed. Greenkeeperne fik hentet deres gravemaskiner, og først blev hækken ryddet. Derefter blev der gravet et ordentligt hul, hvor den nye fedtudskiller skulle ned.

Deres Blikkenslager blev sat på sagen med at få installeret fedtudskilleren sammen med greenkeeperne. Et højtliggende vandspejl bød på lidt udfordringer i starten, men problemerne blev løst, og fedtudskilleren kunne sænkes i jorden.

Hullet er dækket til igen, og greenkeeperne har lagt et par ekstra rækker fliser ned mod klubhuset. Det er planen at der skal sås græs på resten af arealet.

Menu