Covid-19 retningslinjer for brug af golfklubbens faciliteter

Banerne er åben for spil men med restriktioner i henhold til lovgivning
Vi opdaterer nedenfor løbende vores retningslinjer således, at de hele tiden er i overensstemmelse med DGU´s anbefalinger til landets golfklubber.

Gældende fra 14. maj 2021

Link til diverse informationer og vejledninger

Download Scorekort Marbæk til print selv

Download Scorekort Myrtue til print selv

Vejledning til brug af scorekort via Golfbox app

Vejledning til brug af scorekort via GLFR app

Opdatering af DGU’s anbefalinger kan ses her

Tilpasning af golfreglerne og midlertidig lokalregler for Myrtue

Forsamlingsloftet hæves til 100 indendørs og bortfalder udendørs.

Der er ikke længere krav om brug af mundbind indendørs i klubhuset eller restauranten.

Retningslinjer for brug af parkeringspladsen:

 • Parkeringspladsen kan benyttes som normalt.
 • Anbefalingen om 2 meters afstand mellem personer fra forskellige husstande skal til enhver tid overholdes.

Retningslinjer for spil på Myrtue

 • Fortsætter som normalt, men retningslinjer om 2 meters afstand til personer fra forskellige husstande skal overholdes under runden.
 • Det er igen muligt at blive reguleret i handicap.
 • Hver enkelt spiller skal bekræfte sin starttid via sin telefon/app.
 • Anbefalinger fra DIF/DGU er en tydelig anbefaling til at begrænse/aflyse sociale aktiviteter i klubben. Dette gælder også sociale aktiviteter for Klub i klubben før og efter runden.
 • Klub-i-klub aktiviteter er fortsat tilladte, men man skal undgå at forsamles mere end 70 personer, og vi henstiller til at man fordeler bolde hjemmefra.
 • Klubben vil løbende iagttage spillernes adfærd på banerne og påtale, hvis anbefalinger til sikkert spil ikke bliver overholdt.
 • Der må køres 2 i buggies, såfremt man er i boble sammen.
 • Det er muligt at benytte klubbens vogne, men vi opfordrer alle medlemmer med egen vogn til forsat at gøre brug af den. Der er opsat station med håndsprit, som skal benyttes til aftørring af trolley samt hænder inden og efter brug. Vogne skal sættes tilbage på plads efter runden.

Retningslinjer for brug af træningsområder

 • Hold minimum 2 meters afstand til andre golfspillere.
 • Den opsatte sprit skal benyttes ved afhentning af bolde i boldkassen.
 • Skuret er forbeholdt undervisning med trænerne.


Retningslinjer for undervisning ved proerne

 • Vi følger DGU og PGA’s anbefalinger for golfundervisning.
 • Alle lektioner skal bookes og betales via Golfbox (Proplanner).
 • Alt undervisning foregår under halvtaget på træningsbanen.
 • Mødested ved bookning af undervisning er udenfor døren ved indgangen til træningsbanen.
 • Såfremt træneren har sygdomssymptomer som snue, hoste eller feber, vil træneren blive hjemme og aflyse samtlige lektioner.
 • Der er opsat informationsmateriale om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.
 • Der er opsat håndsprit, som skal benyttes inden undervisning påbegyndes.
 • Træneren og eleverne skal overholde sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.

Retningslinjer for brug af restauranten

 • Restauranten er åben for både indendørs servering og udendørs servering.
 • Ved indendørs servering skal man fremvise coronapas. Dette er ikke nødvendigt udenfor. 
 • Restaurantens åbningstider er: mandag-fredag kl. 11-21 og lørdag, søndag samt helligdage kl. 10-18.
 • Ved spørgsmål/bestilling kan restauranten kontaktes via tlf.: 28870186 eller via mail restaurant@egk.dk.

Retningslinjer for de resterende faciliteter

 • Ved ophold i klubhus og ved brug af omklædningsrum skal der fremvises coronapas.
 • Der må opholde sig 5 ad gangen i omklædningsrummene.
 • Proshoppen er fra åben igen fra 1. marts. Her gælder dog skærpede afstandskrav.
 • Bagrum ved klubhuset kan tilgås som normalt, men vær særlig opmærksom på at maks 10 personer må opholde sig i bagrummene. Dette gælder både bagrum ved klubhus og træningsbane.

Anbefalinger til den enkelte golfspiller:

 • Er du syg eller har symptomer, så bliv hjemme.
 • Hold den anbefalede afstand til golfklubbens ansatte og efterlev deres anvisninger.
 • Hold 2 meters afstand når muligt og altid mindst 1 meters afstand til andre golfspillere.
 • Undgå fysisk kontakt med andre golfspillere og deres bolde/golfudstyr/scorekort. Lad være med at give hånd eller kramme før og efter runden.
 • Begræns berøring af flagstangen og andre kontaktpunkter som berøres af mange personer.
 • Spillerne opfordres til selv at afspritte vogne og buggies.
 • Vi opfordrer ligeledes til at man bruger telefonen til at bekræfte tider og indtaste scores.
 • Spillerne skal overholde sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.
 • For personer i særlige risikogrupper anbefaler Sundhedsstyrelsen, at du i særlig grad overholder de generelle hygiejneråd og råd om færden i samfundet. Læs mere her: https://www.sst.dk/da/corona/saerlige-risikogrupper

Pas godt på jer selv og hinanden.

Menu