Retningslinjer for brug af golfklubbens faciliteter under Corona krisen.

Banerne er åben for spil i fire-bolde men med restriktioner
Vi opdaterer nedenfor løbende vores retningslinjer således, at de hele tiden er i overensstemmelse med DGU´s anbefalinger til landets golfklubber.

Link til diverse informationer og vejledninger

Vil du eller kender du en som vil starte til golf tryk her

Download Scorekort Marbæk til print selv

Download Scorekort Myrtue til print selv

Download Scorekort Par 3 banen til print selv

Vejledning til brug af scorekort via Golfbox app

Vejledning til brug af scorekort via GLFR app

Opdatering af DGU’s anbefalinger kan ses her

Tilpasning af golfreglerne og midlertidig lokalregler for Marbæk

Tilpasning af golfreglerne og midlertidig lokalregler for Myrtue

Mail fra den 17. marts sendt til klubbens medlemmer

Mail fra den 27. marts sendt til klubbens medlemmer

Mail fra den 31. marts sendt til klubbens medlemmer

Mail fra den 4. april sendt til klubbens medlemmer

Mail fra den 24. april sendt til klubbens medlemmer

Mail fra den 29. april sendt til klubbens medlemmer

Mail fra den 30. april sendt til klubbens medlemmer

Mail fra den 17. maj sendt til klubbens medlemmer

 

Nedenstående regler og retningslinjer er gældende fra 18. maj

Tekst som er mærket med fed, er nyeste ændringer af klubbens retningslinjer.

Retningslinjer for brug af parkeringspladsen:

 • Spillere der har booket tid på Marbæk – Parkering på græsarealet:
  • Medlemmer som har en starttid på Marbæk skal holde på græsset og gå direkte til 1. tee via åbningen overfor greenkeepergården. Efter runden går man den samme vej tilbage.
 • Spillere der har booket tid på træningsbanen, undervisnings og/eller Par 3 banen – Parkering på den første del af asfalteret parkeringsplads:
  • Den første del af den asfalterede parkeringsplads er til de medlemmer, som har booket en tid til brug af træningsbanen, en træningslektion eller par 3 banen. Eneste indgang til træningsbanen er via sti ved boldkassen.
 • Spillere der har booket tid på Myrtue – Parkering på den sidste del af parkeringspladsen.
  • Den øverste del af parkringspladsen tættest på klubhuset er til de medlemmer, som har en tid på Myrtue.
 • Afskærmning og skilte skal respekteres, så vi alle kan være i klubben under forsvarlige og ansvarlige forhold.
 • Det er ikke tilladt at tage ophold på parkeringspladsen hverken før eller efter runden.

 

Retningslinjer for spil på Marbæk, Myrtue og Par 3 bane

 1. Parkering foregår efter hvilken bane man skal spille se mere ovenfor.
 2. Privat spil kan foregå i fire-bolde. Afstand på 10 minutter mellem starttider er nu fjernet. På Par 3 banen er der fortsat 15 minutter mellem starttider.
 3. Reglen om spillere fra samme husstand eller fast spillemakker er ikke længere gældende.
 4. Der er nu åben for bookning af starttider på Par 3 banen via Golfbox.
 5. Det skal respekteres hvis 2 personer ønsker at gå selv.
 6. Banerne er kun åbne for medlemmer og gæstespillere i følge med medlemmer.
  • Greenfee-gæster kan kun bookes af klubmedlemmer via Golfbox og betales online ved bookning af tiden.
 7. Der anbefales separat transport til golfbanen for spillere fra forskellige husstande.
 8. Hold minimum 1 meters afstand til andre golfspillere.
 9. Ankomst til golfbanen sker tidligst ti minutter før reserveret starttid.
 10. Man skal køre hjem umiddelbart efter afsluttet spil.
 11. Den midlertidige regel om ikke at lukke igennem er ikke længere gældende. Der er nu mulighed for at lukke igennem, hvis der holdes behørig afstand mellem spillerne.
 12. Flaget skal ikke længere forblive i hullet og må berøres.
 13. Hullet er ikke længere tilpasset med foring, så bolden kan fjernes uden berøring af flag, hulkop eller hulkant.
 14. Da vi følger DGU’s tilpasning af golfreglerne i forbindelse coronakrisen er det er nu muligt at blive reguleret i hcp. ved selv-indtastning af scores via Golfbox på PC eller App. Se video-vejledning øverst på denne side. De midlertidige tilpasninger af golfreglerne kan ses øverst på denne side.
 15. Banemateriel som udgør en smitterisiko kan igen benyttes (f.eks. river, boldvaskere og skraldespande)
 16. Tiden for hele bolden skal bekræftes via app på telefonen.
 17. Klub i klubben aktiviteter skal begrænses mest muligt. Selvom antallet af starttider igen er på normalt niveau, vil der fortsat være anderledes pres på banen grundet corona-situationen.
 18. Klubben vil løbende iagttage spillernes adfærd på banerne og påtale, hvis anbefalinger til sikkert spil ikke bliver overholdt.
 19. Medlemmer og gæster kan i begrænset omfang booke en buggy. Betaling, booking og udlevering af nøgle aftales med kontoret. Denne mulighed gælder for alle medlemmer både med og uden årskort. Der må køre 2 sammen i en buggy.
 20. Det er igen muligt at benytte klubbens vogne, men vi opfordrer alle medlemmer med egen vogn til forsat at gør brug af den. Der er opsat station med håndsprit samt dispenser med spritklude, som skal benyttes til aftørring af trolley, samt hænder inden og efter brug. Vogne skal sættes tilbage på plads efter runden.

 

Retningslinjer for brug af træningsområder

 1. Der skal ikke længere bookes en tid til en plads via Golfbox.
 2. Træningsbanen er inddelt i zoner, hvor der maks. må opholde sig 10 personer. Mellem hver zone er der 2 meter, her må man gå igennem, men man må ikke opholde/slå i disse zoner. Følg skiltning.
 3. Der vi være et af områderne som er forbeholdt klubbens nye medlemmer. Dette skal respekteres, så de får en fair chance for at blive en del af vores alle sammens golfklub.
 4. Puttinggreen er åben for maks. 10 personer på samme tid – følg anvisning på skilte.
 5. Indspils område ved klubhuset og i den modsatte ende af træningsbanen er åben for maks. 10 personer på samme tid – følg anvisning på skilte.
 6. Ved benyttelse af træningsfaciliteter ankommer man til klubben, parkerer i det afmærkede område og går direkte på træningsbanen og herefter tager man hjem.
 7. Den opsatte sprit skal benyttes ved afhentning af bolde i boldkassen.
 8. Det er ikke tilladt at slå fra græsset.
 9. Opstillet afskærmning og skiltning skal overholdes.
 10. Det overdækkede område på træningsbanen, samt indspilsområde ved hul 18 Myrtue – må kun benyttes i forbindelse med undervisning af proerne.

 

Retningslinjer for undervisning ved proerne

 1. Vi følger DGU og PGA’s anbefalinger for golfundervisning.
 2. Alle lektioner skal bookes og betales via Golfbox (Proplanner).
 3. Alt undervisning foregår under halvtaget på træningsbanen eller ved indspilområde ved hul 18 Myrtue.
 4. Mødested ved bookning af undervisning er udenfor døre ved indgang til træningsbanen.
 5. Såfremt træneren har sygdomssymptomer som snue, hoste eller feber, vil træneren blive hjemme og aflyse samtlige lektioner.
 6. Mængden af måtter i udslagshuset er begrænset, så der er sikret minimum to meters afstand mellem eleverne og trænerne.
 7. Der er opsat informationsmateriale om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.
 8. Der er opsat håndsprit, som skal benyttes inden undervisning påbegyndes.
 9. Der undervises maksimalt 9 elever på samme tid.
 10. Træneren og eleverne skal overholde sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.

 

Retningslinjer for brug af restauranten

 1. Vær særligt opmærksom på at maks antallet af personer i restauranten overholdes.
 2. Restauranten skal respektere forsamlingsforbuddet og kan således ikke servere for et selskab, der er større end 10 personer.
 3. Et selskab bør kun bestå af personer, der i forvejen har tæt kontakt til hinanden og normalt ses på tilsvarende vis.
 4. Restauranten må gerne have flere selskaber samtidigt, hvis der holdes en afstand mellem selskaberne.
 5. Der adgang til restauranten via den udvendige trappe ud mod Marbæk.
 6. Borde og stole er opstillet så de lovmæssige forskrifter for afstand mellem selskaber overholdes og må derfor ikke flyttes rundt af kunderne selv.
 7. Der vil være servering af både mad/drikke ude og inde.
 8. Toiletter i forbindelse med restauranten kan benyttes i restaurantens åbningstid.
 9. Restauranten har åben mandag til fredag fra 11.00 til 21.00, samt weekend og helligdage fra kl. 10.00 – 20.00
 10. Der kan bestilles bord via tlf.: 28870186 eller via mail restaurant@egk.dk
 11. Der er mulighed for bestilling af take away, eksempelvis hvis der ikke er flere ledige pladser i restauranten.

 

Retningslinjer for de resterende faciliteter

 1. Klubhus er forsat lukket ned.
 2. Hjertestarter er midlertidig placeret i bagrum. Forreste dør ud mod Marbæk er åben og hjertestarteren er placeret lige indenfor døren til venstre.
 3. Vores 3 udendørs toiletter på banerne bliver åbnet op. Der vil blive foretaget rengøring af toiletterne hyppigt og derudover vil der blive opsat sprit og klude, således at det enkelte medlem selv kan rengøre før og efter brug.
 4. Vaskeplads er forsat lukket ned.
 5. Det er igen muligt at opholde sig i områderne omkring klubhuset, dog maksimalt i grupper af 10 personer. Skiltning og anvisning herom skal respekteres.
 6. Der er opstillet ekstra udendørs borde og bænke, disse er forbeholdt restaurantens kunder og må kun benyttes ved køb af mad/drikkevare i restauranten.
 7. Alle klubaktiviteter, turneringer etc. er aflyst foreløbigt til og med 31. maj.
 8. Juniortræning og Elitetræning, samt aktiviteter relateret til dette er aflyst foreløbigt til og med 31. maj.
 9. Bagrum ved klubhuset kan benyttes via dør mod Marbæk i tidsrummet mellem kl. 08.30 og 18.00. Bagrum ved træningsbanen kan benyttes som normalt men med hensyn til hinanden.
 10. Proshoppen er begrænset åben via branddør mod Marbæk. Der må opholde sig 2 personer i forretningen på samme tid. Den opstillede afmærkning og håndsprit skal benyttes. Åbningstiderne i proshoppen er Mandag/tirsdag kl. 12.00 til 18.00, samt onsdag og torsdag 09.00 til 13.00. Der henvises yderligere til sundhedsmyndighedernes gældende regler.
 11. Ved yderligere spørgsmål henvises til vores FAQ-liste på hjemmesiden.

 

Anbefalinger til den enkelte golfspiller:

 1. Er du syg eller har symptomer, så bliv hjemme.
 2. Hold den anbefalede afstand til golfklubbens ansatte og efterlev deres anvisninger.
 3. Ankomst til golfbanen sker tidligst 10 minutter før starttid og spillerne kører hjem umiddelbart efter at runden er færdigspillet.
 4. Hold minimum 1 meters afstand til andre golfspillere.
 5. Undgå fysisk kontakt med andre golfspillere og deres bolde/golfudstyr/scorekort. Lad være med at give hånd eller kramme før og efter runden.
 6. Begræns berøring flagstangen og andre kontaktpunkter som berøres af mange personer.
 7. Spillerne skal overholde sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.
 8. For personer i særlige risikogrupper anbefaler Sundhedsstyrelsen, at du i særlig grad overholder de generelle hygiejneråd og råd om færden i samfundet. Læs mere her: https://www.sst.dk/da/corona/saerlige-risikogrupper

 

Pas godt på jer selv og hinanden.

FAQ liste - en liste med svar på de hyppigst stillede spørgsmål. Denne opdateres løbende.
FAQ Liste ses her
Menu