Handicapregler 2020

I forlængelse af tidligere opslag om Handicapsystemet 2020 er der denne præcisering fra DGU.

Vi lykkedes ikke med at få tilladelse til vores intention om at lade Handicapgruppe 1 spille tællende EDS-runder i 2020, således at deres handicap også ville kunne reguleres løbende på baggrund af af andet end turneringer.

Men vi fortsætter i 2020 med den mulighed, som eksisterede i 2019 – nemlig at give Gruppe 1 mulighed for at aflevere markørgodkendte scorekort fra 18-hullers EDS-lignende runder.

På den måde sikrer vi, at denne gruppe stadig har mulighed for at registrere så mange scores som muligt, som vil indgå i beregningen af det nye 2021-handicap.

(Denne gruppe kan naturligvis stadig spille 3 EDS runder i forbindelse med generhvervelse af EGA handicap).

Som tidligere nævnt ophæves i 2020 begrænsningen for Gruppe 2 for at spille 9-hullers EDS-runder. Det giver også denne gruppe bedre mulighed for at øge antallet af scorekort i Golfbox.

Vi vil også søge at underrette spillerne via nyheder på Golf.dk og via Facebook.

 

Læs mere her:

EGA Handicapsystem 2020 – ændringer

EGA Handicapsystem 2020 – vejledning for spillere

Artikel Dansk Golf Union om EGA handicapsystem 2020 

Menu