Klubmesterskabet 2019

D. 31/8 og d. 1/9 bliver der spillet klubmesterskabet i Esbjerg Golfklub
Tilmelding foregår på almindeligt vis i GolfBox.

Tilmelding
Man kan tilmelde sig i en række, hvis man opfylder alderskravet, dog kan alle tilmelde sig gruppen damer/herrer. Juniordrenge og juniorpiger kan være med i både herre/dame og juniordrenge/pige mesterskabet.

Det er et krav at man er fuldgyldigt medlem og har hjemmeklub i Esbjerg Golfklub.

Sidste frist for tilmelding for junior drenge/piger og herre er onsdag den 28. august kl. 19.00. De resterende rækker er sidste frist for tilmelding onsdag den 18. september kl. 19.00.

Rækker
1. JUNIOR PIGER (JP) – højst 18 år
2. JUNIOR DRENGE (JD) – højst 18 år
3. DAMER (D) – ingen aldersbegrænsning
4. HERRER (H) – ingen aldersbegrænsning
5. MID-AGE DAMER (MD) – mindst 30 år
6. MID-AGE HERRER (MH) – mindst 30 år
7. SENIOR DAMER (SD) – mindst 50 år
8. SENIOR HERRER (SH) – mindst 50 år
9. VETERAN DAMER (VD) – mindst 60 år
10. VETERAN HERRER (VH) – mindst 60 år

For alle rækker gælder, at den anførte alder er gældende for det kalenderår, hvori man fylder år. Eksempel: er man i januar måned i år 2017 29 år, men fylder 30 i december, så spiller man mid-age.

Der skal være minimum 4 deltagere i en række for at denne bliver afviklet.

Turneringsbetingelser
Der spilles uden handicap (scratch) i alle rækker.

Caddie er tilladt – buggie er tilladt i veteranrækkerne

Der kåres en klubmester i de enkelte rækker, hvis der er mindst 4 deltagere.

Der spilles efter de gældende golfregler og klubbens generelle turneringsbetingelser.

Startlister offentliggøres senest torsdag inden den pågældende weekend senest kl. 22.00.

Scorekort skal afhentes senest 10 minutter før starttid, og spilleren skal møde ved 1. teested senest 5 minutter før angiven starttid. Efter rundens afslutning skal scorekortet i korrekt udfyldt stand straks afleveres til turneringsledelsen. Overtrædelse kan straffes med diskvalifikation.

Ved langsomt spil må man påregne at blive sat under observation med risiko for efterfølgende straf.

En diskvalifikationsstraf kan i ganske særlige individuelle tilfælde ophæves, formildes eller pålægges, hvis turneringsledelsen anser en sådan beslutning for berettiget.

I tilfælde af udeblivelse idømmes man turneringskarantæne på 2 turneringsdage i klubbens kommende 2 officielle turneringer.

Der betales IKKE turneringsgebyr, og der er ingen sponsor, hvorfor præmierne er af symbolsk værdi.

Præmieoverrækkelse finder sted i klubhuset søndag den 22. september når alle rækker er afgjort.

HERRER spiller 36 hullers slagspilskvalifikation fra tee 64 begge runder lørdag den 31. august. De 8 bedste går videre til hulspils finaler i weekenden den 21. – 22. september. Alle hulsspils matcher afvikles som 18 hullers runder inkl. finalen.

JUNIOR DRENGE OG PIGER spiller 36 huller fra tee 57/49 begge runder søndag den 1. september.

ALLE ANDRE RÆKKER spiller 36 huller fra tee 57/49 fordelt med 18 huller lørdag den 21. september og 18 huller søndag den 22. september.

Er der efter sidste runde flere på en delt 1. plads, spilles der sudden death play off. 18. hul spilles indtil en vinder er fundet.

Der spilles kun omspil om 1. pladsen.

I tilfælde af lige scores afgøres øvrige placeringer således: Sidste 18, sidste 9, sidste 6, sidste 3 eller sidste hul.
Hvis stadig ingen afgørelse trækkes der lod om placeringerne.
Vinder i den enkelte række er den spiller, der har laveste bruttoscore.

Menu