Ny bestyrelse

Ny bestyrelse er klar til de kommende udfordringer.

På klubbens generalforsamling den 18. marts blev 3 nye medlemmer stemt ind i vores bestyrelse. Både Per Fisker, Preben Schmidt og Osvald Majland Pedersen var på valg, men ingen af disse ønskede genvalg.

3 nye medlemmer stod klar til at overtage og John S. Andersen blev valgt som formand i stedet for Per Fisker. Birgitte Møller Jensen og Jan Toustrup blev valgt i stedet for Preben og Osvald.

Den nye bestyrelse har haft deres første møde og har konstitueret sig med Birgitte som næstformand og Steen Møbjerg Christensen fortsætter som kassere.

En urokkelig prioritet for den nye bestyrelse er rekruttering af nye medlemmer. Esbjerg Golfklub skal hele tiden søger at få nye medlemmer, men også at fastholde de eksisterende, både når det kommer til seniorer og de unge spillere. Kunsten for den kommende rekruttering er at bevare det høje serviceniveau for de eksisterende medlemmer.

Esbjerg Golfklub er af ældre dato og klubbens 100-års jubilæum nærmer sig med hastige skridt. Hvad der skal ske i den forbindelse, er endnu ikke afgjort. Så her ligger også en opgave for vores nye bestyrelse.

Nu glæder jeg mig bare til at komme i gang som formand sammen med bestyrelsen. Den tidligere bestyrelse har i hvert fald givet os alletiders bedste afsæt, og det gør, at jeg bare glæder mig til de næste år, siger John S. Andersen.

Menu