Repræsentantskabsmøde 2019

DGU afholdte repræsentantskabsmøde
Traditionen tro afholdte Dansk Golf Union deres repræsentantskabsmøde i slutningen af marts måned. Fra Esbjerg Golfklub deltog klubbens nye formand John S. Andersen og Trænermanager Johannes Eriksen.

Om fredagen var det helt store tema rekruttering af både voksne og børn. Efter nogle år med stabile medlemstal mistede Danmark i 2018 omkring 2.200 golfspillere. Dette emne blev taget under behandling med spændende og tankevækkende oplæg og workshops for de fremmødte:

Fremtidsforsker Louise Byg Kongsholm tegnede et billede af de udfordringer, som står foran golfklubberne. Mangel på tid, fordomme om golf og en forbrugeradfærd, der har ændret sig radikalt over de senere år er lig med et relativt nyt farvand at navigere i, hvis man er golfklub.

Maja Holm, konsulent i Bevæg dig for Livet, stod i spidsen for en workshop, hvor klubrepræsentanter skulle arbejde med idéer til en forbedret rekruttering, blandt andet med udgangspunkt i, at det skal være let for den potentielle golfspiller at blive en faktisk golfspiller.

Der blev lavet en kort video med repræsentanter fra de forskellige klubber blev spurgt om deres syn på rekruttering og hvilke udfordringer det kan give i de enkelte golfklubber her i blandt Johannes Eriksen fra Esbjerg se videoen nedenfor.

Link til video: https://www.golf.dk/nyhed/hvad-g%C3%B8r-golfklubberne-hverve-nye-medlemmer

Lørdag stod på repræsentantskabsmøde og her blev der blandt andet valgt nye bestyrelsesmedlemmer til Dansk Golf Unions bestyrelse, og følgende blev nye medlemmer af DGU’s bestyrelse Johnny Twile, Dragør Golfklub og Lotte Burchard, Furesø Golfklub. Efterfølgende blev Lars Broch Christensen udpeget til formand. Tidligere formand Jim Staffensen, og Tuula Undall genopstillede ikke til valg.

Der blev i løbet af de to dage uddelt en række priser og hæderstegn såsom Sølvuret og Natur- og miljøprisen.

Du kan læse mere om tema- og repræsentantskabsmødet 2019 her

Menu