Vertidræning på Myrtue

En nødvendighed i forbindelse med vedligehold af vores dejlige anlæg
Myrtue bliver om formiddagen d. 19/3 & d. 20/3 vertidrænet.
Greens på Myrtues forni bliver her i formiddag vertidrænet, efterfulgt af at der i morgen vil blive vertidrænet på Myrtues bagni.
Vertidræning bliver brugt til at løsne og åbne op for luft til vækstlaget.
Banerne bliver vertidrænet 1 gang i året, hvorefter man ellers prikker og propper når det gælder vedligehold.
Menu