Pas på anlægget

Vi har desværre erfaret, at der ikke altid bliver passet lige godt på vores anlæg. Så derfor opfordrer vi vores medlemmer til altid at huske at rette nedslagsmærker, sætte tørv på plads og at der ikke bliver kørt med vogne på forgreens eller mellem green og bunker.
Menu