Aktiviteter der sigter mod bredden

Turneringsudvalget har et klart ønske om at tiltrække golfspillere på alle niveauer
Udvalget lægger vægt på at bidrage til et aktivt klubliv og styrke fællesskabsfølelsen, og har også fokus på at være en aktiv del Esbjerg Golfklubs ansigt udadtil. Det betyder, at der både afholdes turneringer for egne medlemmer og turneringer, der er åbne for gæster fra andre klubber

Turneringsudvalgets aktiviteter sigter mod bredden i klubben, idet der er et ønske om at tiltrække spillere på alle niveauer. Det er udvalgets ambition at bidrage til et aktivt klubliv og styrke fællesskabsfølelsen i en åben og imødekommende atmosfære, som bygger på respekt og tolerance. Der lægges desuden vægt på at være en aktiv del af Esbjerg Golfklubs ansigt udadtil, og derfor er et antal turneringer åbne for deltagelse fra andre klubber.

Arbejdet falder i 2 hovedområder
1. Ugeturneringerne over 9 huller. Åben for alle medlemmer og en obligatorisk del af programmet for nye golfere. Der afholdes årligt omkring 20 ugeturneringer, der som regel spilles som en form for par- eller holdspil.
2. 18-hullers turneringer, normalt op mod ti, hvoraf nogle er åbne for andre klubber. De fleste 18-hullers turneringer spilles i et antal single-rækker, men også par- og holdspil forekommer. To af turneringerne spilles over to runder.

Esbjerg Golfklubs klubturneringer administreres i Golfbox. Det vil sige at opsætning, tilmelding, startlister og registrering af resultater foregår elektronisk. En del af udvalgets medlemmer uddannes til at forestå håndteringen af en turnering i Golfbox, men der er også en del benarbejde forbundet med afviklingen af en turnering, så det er ikke alle i udvalget, der behøver have indsigt i brug af EDB.

Efter opsættelse af en turnering, og der er lavet og udsendt startlister, ser en normal “arbejdsdag” i turneringsudvalget således ud:
Fremmøde i klubhuset et par timer før start, hvor der her skal sættes skilte op, flaget skal hejses (hvis det er en 18 hullers turnering), banen skal tjekkes, og der skal udskrives scorekort, inden deltagerne i matchen dukker op og skal modtages. Udlevering af scorekort er for det meste en simpel sag, men det hænder, at vi modtager meget sene frameldinger. Selvfølgelig kan det ikke undgås, men det medfører ofte, at startlisten skal ændres for flere spillere på et tidspunkt, hvor der reelt ikke er tid til det.
Under matchen sker der ikke så meget. Der skal måske køres baneservice, og i hvert fald skal turneringsledelsen rundt for at konstatere om matchen afvikles uden problemer.
I forbindelse med afslutning og præmieoverrækkelse skal scores registreres og en evt. hcp-regulering indberettes.
I alt går der vel omkring 5 timer med en 9-hullers turnering og op mod 8 timer, når der spilles 18 huller.

Kontakt os gerne
Gert L. Madsen
Formand for turneringsudvalget
Kontakt os gerne
Carsten Kvisgaard
Turneringsleder
Kontakt os gerne
Helle Wiekhorst
Turneringsleder
Kontakt os gerne
Ole Zorn
Turneringsleder
Menu