• Home
 • · Nyheder
 • · Covid-19 retningslinjer for brug af golfklubbens faciliteter

Covid-19 retningslinjer for brug af golfklubbens faciliteter

Banerne er åben for spil men med restriktioner i henhold til lovgivning
Vi opdaterer nedenfor løbende vores retningslinjer således, at de hele tiden er i overensstemmelse med DGU´s anbefalinger til landets golfklubber.

Opdateret den 1. marts 2021

Link til diverse informationer og vejledninger

Download Scorekort Myrtue til print selv

Vejledning til brug af scorekort via Golfbox app

Vejledning til brug af scorekort via GLFR app

Opdatering af DGU’s anbefalinger kan ses her

Tilpasning af golfreglerne og midlertidig lokalregler for Myrtue

 

Forsamlingsloftet hæves fra 5 til 25 ved aktiviteter arrangeret af Esbjerg Golfklub. Dette gælder derfor ikke klub-i-klub aktiviteter, hvor forsamlingsloftet fortsat er 5.

Retningslinjer for brug af parkeringspladsen:

 • Parkeringspladsen kan benyttes som normalt, men der må på intet tidspunkt forsamles mere end 5 personer.
 • Anbefalingen om 2 meters afstand mellem personer fra forskellige husstande skal til enhver tid overholdes.

 

Retningslinjer for spil på Myrtue

 • Fortsætter som normalt, men retningslinjer om 2 meters afstand til personer fra forskellige husstande skal overholdes under runden.
 • Der kan fortsat spilles golf i privat regi, men det anbefales at man tidligst ankommer 20 min før sin starttid og at man tager direkte hjem efter afsluttet runde.
 • Det er ikke længere muligt at blive reguleret i handicap. (Vinterbane)
 • Hver enkelt spiller skal bekræfte sin starttid via sin telefon/app.
 • Anbefalinger fra DIF/DGU er en tydelig anbefaling til at begrænse/aflyse sociale aktiviteter i klubben. Dette gælder også sociale aktiviteter for Klub i klubben før og efter runden.
 • Klub-i-klub aktiviteter er fortsat tilladte, men man skal undgå at forsamles mere end 5 personer, og vi henstiller til at man fordeler bolde hjemmefra.
 • Det anbefales generelt at golfspillere udvælger faste spille- og træningsmakkere så regeringens anbefalinger om at se max 5 personer ud over dem fra sin husstand kan overholdes.
 • Klubben vil løbende iagttage spillernes adfærd på banerne og påtale, hvis anbefalinger til sikkert spil ikke bliver overholdt.
 • Medlemmer med årskort kan bestille buggy, der må køre 1 person pr. buggy, med mindre man er fra samme hustand. Husk at tjekke på klubbens hjemmeside, om der er åbent for buggykørsel.
 • Det er muligt at benytte klubbens vogne, men vi opfordrer alle medlemmer med egen vogn til forsat at gøre brug af den. Der er opsat station med håndsprit, som skal benyttes til aftørring af trolley samt hænder inden og efter brug. Vogne skal sættes tilbage på plads efter runden.

 

Retningslinjer for brug af træningsområder

 • Hold minimum 2 meters afstand til andre golfspillere.
 • Den opsatte sprit skal benyttes ved afhentning af bolde i boldkassen.
 • Zone-inddelingen på træningsbanen skal respekteres. Der må maks opholde sig 5 personer i hver zone.
 • Skuret er forbeholdt undervisning med trænerne.
 • Indspilsgreen og puttinggreen er vinterlukket og må ikke benyttes. Opsat skiltning skal respekteres.


Retningslinjer for undervisning ved proerne

 • Vi følger DGU og PGA’s anbefalinger for golfundervisning.
 • Alle lektioner skal bookes og betales via Golfbox (Proplanner).
 • Alt undervisning foregår under halvtaget på træningsbanen.
 • Undervisning foregår i grupper på maks. 25 personer inkl. træneren.
 • Mødested ved bookning af undervisning er udenfor døren ved indgangen til træningsbanen.
 • Såfremt træneren har sygdomssymptomer som snue, hoste eller feber, vil træneren blive hjemme og aflyse samtlige lektioner.
 • Der er opsat informationsmateriale om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.
 • Der er opsat håndsprit, som skal benyttes inden undervisning påbegyndes.
 • Træneren og eleverne skal overholde sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.

 

Retningslinjer for brug af restauranten

 • Restauranten er lukket til og med 5. april 2021.
 • Det er muligt at bestille take away med forudgående aftale med restauranten.
 • Ved spørgsmål/bestilling kan restauranten kontaktes via tlf.: 28870186 eller via mail restaurant@egk.dk.

 

Retningslinjer for de resterende faciliteter

 • Klubhuset er delvist nedlukket.
 • Første sal samt omklædningsrum er låst af og kan ikke benyttes. Det er fortsat muligt at komme på toilettet.
 • Administrationen er fortsat lukket for personlig betjening. Kontoret kan kontaktes via tlf. 75269219 eller kontor@egk.dk.
 • Proshoppen er fra åben igen fra 1. marts. Her gælder dog skærpede afstandskrav.
 • Varer fra shoppen kan bestilles via telefon eller mail til afhentning i bagrum efter aftale.
 • Det er ikke tilladt at tage ophold i klubhuset.
 • Man skal undgå at tage ophold i områderne omkring klubhuset, af samme årsag er bænke og borde fjernet.
 • Bagrum ved klubhuset kan tilgås som normalt, men vær særlig opmærksom på at maks 5 personer må opholde sig i bagrummene. Dette gælder både bagrum ved klubhus og træningsbane.
 • Fra den 29. oktober 2020 skal der bruges mundbind i klubhus og bagrum. Børn under 12 år er undtaget for brugen af mundbind.

 

Anbefalinger til den enkelte golfspiller:

 • Er du syg eller har symptomer, så bliv hjemme.
 • Hold den anbefalede afstand til golfklubbens ansatte og efterlev deres anvisninger.
 • Hold minimum 2 meters afstand til andre golfspillere.
 • Undgå fysisk kontakt med andre golfspillere og deres bolde/golfudstyr/scorekort. Lad være med at give hånd eller kramme før og efter runden.
 • Begræns berøring af flagstangen og andre kontaktpunkter som berøres af mange personer.
 • Spillerne opfordres til selv at afspritte vogne og buggies.
 • Vi opfordrer ligeledes til at man bruger telefonen til at bekræfte tider og indtaste scores.
 • Spillerne skal overholde sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.
 • For personer i særlige risikogrupper anbefaler Sundhedsstyrelsen, at du i særlig grad overholder de generelle hygiejneråd og råd om færden i samfundet. Læs mere her: https://www.sst.dk/da/corona/saerlige-risikogrupper

 

Pas godt på jer selv og hinanden.

Menu