Nuværende nedlukning af vores faciliteter forlænges til og med den 31. marts

Folketinget skal behandle en ny hastelov tirsdag i næste uge. En lov, der blandt andet giver myndighederne hjemmel til at lukke golfbaner.

På baggrund af DGU’s anbefalinger har bestyrelsen og ledelsen sendt nedenstående mail til alle klubbens medlemmer.

Læs DGU’s anbefaling her

 

Kære medlemmer

Den 18. marts sendte Dansk Golf Union (DGU) en anbefaling ud til Esbjerg Golfklub og til de øvrige golfklubber i Danmark, om at lukke alle golfanlæg ned foreløbigt frem til d. 30/3.

Den 26. marts har DGU fastholdt denne anbefaling nu frem til og med d. 31/3 med henblik på, at vi på dette tidspunkt har kendskab til omfanget af den lovpakke, der netop nu er under behandling i Folketinget.

Ingen er vist længere i tvivl om hvilken alvorlig situation Danmark befinder sig i. Epidemien har med lynets hast udviklet sig til en pandemi, som fra at foregå i Kina og Italien nu kaster mørke skygger over hele verden.

I Danmark har vi taget hul på 3. uge af Coronaens 1. bølge og det er meldt ud fra myndighederne, at de kommende to uger er afgørende for, hvilken udvikling og hvilke konsekvenser virussen får i Danmark.

Hele Danmark er blevet bedt om at udvise samfundssind og stå sammen. Vi er alle blevet underlagt restriktioner og vigtigst af alt er vi blevet bedt om at blive hjemme foreløbig frem til efter påske for at bryde smittekæderne, så vi undgår tilstande som vi har set det i Italien, Spanien og nu også i USA. Vi gør det for at give vores sundhedssystem og vores sundhedspersonale de bedst mulige betingelser for at kunne klare den kæmpe store arbejdsopgave, der til dels allerede er indtruffet og som henover de kommende uger vil blive væsentlig større.

Som sportsforening har vi et medansvar – et samfundsansvar – for at medvirke til at dæmme op for udbredelsen af Corona.

Dette ansvar påhviler os i endnu højere grad som en af Danmarks største og førende golfklubber og med respekt for den situation som vores medlemmer og nære samarbejdspartnere: Esbjerg Kommune og vores sponsorer befinder sig i.

En stor del af vores medlemmer tilhører endvidere gruppen, som vi som samfund stærkt opfordres til at værne om.

DGU anbefaler derfor fortsat lukning af alle faciliteter på golfbaner landet over og vi følger naturligvis disse anbefalinger. Vi følger dem fordi vi står overfor noget, der er langt større end os og vores golfklub – det er en samfundsopgave, som kun kan løses af os alle i samlet flok. Vi er nødt til at stå sammen for at komme hurtigst muligt på den anden side.

Desværre har en mindre del af Danmarks golfklubber ikke været helt enige om at lukke ned for vores golfbaner. Det har betydet at hele golfsporten meget ufrivilligt er blevet genstand for forargelse og kritik for ikke at være med til at yde vores bidrag i denne alvorlige situation.

I Esbjerg Golfklub oplever vi heldigvis en stor forståelse for situationen fra jeres, vores medlemmers, side og det er vi dybt taknemlige for. At lukke golfbanen er ikke en nem beslutning, slet ikke, men det er vigtigt, at hele Danmark yder en fælles indsats og det er tilmed et faktum at spil på golfbanen udgør en risiko for smitte både som følge af at flere mennesker samles, at afstand kan være vanskelig men også fordi mange remedier og overflader på og omkring en golfbane berøres af mange mennesker i løbet af en dag.

Vi støtter DGU og vi støtter også op om deres retningslinjer, så hvis de vælger at anbefale åbning af banerne fra og med d. 1. april, så ser vi os nødsaget til at følge denne anbefaling, så vores medlemmer har samme vilkår som i andre klubber. Vi er en stor klub med mange medlemmer, så en åbning med restriktioner vil give nogle store udfordringer og det vil kræve stor tålmodighed og forståelse medlemmerne i mellem.

Vi kan også risikere at myndighederne lukker samtlige golfbaner ned. Vi modtager flere modsatrettede informationer.

Vi har derfor for nuværende truffet alle nødvendige foranstaltninger for at reducere klubbens udgifter, men med henblik på at holde vores banes stand på et forsvarligt niveau, har vi gennemført en turnusordning blandt nogle af vores greenkeepere, således at vi fastholder en konstant pleje af banen. Hvis der derfor åbnes op for spil efter d. 31/3 vil banen ikke være på samme høje niveau som normalt.

Vi er som sagt meget taknemlige for at I, vores medlemmer, har taklet situationen med stor forståelse og respekt for den svære situation vi alle befinder os i. Tusind tak! Vi håber på, at vi fortsat har jeres opbakning. Og vi kan garantere jer for, at vi vil gøre alt for at åbne banen så hurtigt som det overhovedet er forsvarligt.

Vi vil holde jer underrettet så snart vi hører nyt fra DGU eller myndighederne

Bestyrelsen + Ledelsen

Menu