Vinterregler

Golf kan heldigvis spilles hele året, men i den kolde tid gælder der nogle særlige regler.

Hold altid øje med den aktuelle banestatus og de aktuelle lokalregler her: Marbæk by NorSeaMyrtue-banen

Fra 1. oktober og frem til foråret vil regler for slag fra fairway og semirough have et af følgende 3 trin:

 1. Der spilles fra fairway uden oplæg, i våde perioder evt. med rengøring af bold.
 2. Der spilles med oplæg på fairway, hvis fairways er meget våde og/eller bolden samler jord eller græsrester op i et omfang, som generer et normalt boldtræf.
 3. Der spilles med måtter.

Når der spilles med oplæg, må bolden løftes og renses og genplaceres inden for bredden af et scorekort.

Når der spilles med måtter, skal måtten skal benyttes fra semirough, fairway og forgreen. Eneste undtagelse er når der bruges en putter. Måtter kan købes ved frontdesken.

I vinterperioden gælder følgende generelt:

 • Tåge, mørke, sne o.l.: Kan din golfrunde ikke startes til den reserverede tid, f.eks. pga. tåge, mistes alle rettigheder, og ny tid skal bookes.
 • Marbæk by NorSea: Til og med december måned er Marbæk by NorSea fortsat åben for spil. Ved frost lukkes banen dog, og eventuelle teetider vil da blive slettet. I januar og februar er Marbæk by NorSea vinterlukket.
 • Trolley: Rundt omkring på banerne har greenkeeperne opsat snore og pæle. Disse skal respekteres, så der ikke køres med trolleys ind i disse områder.
  Vi anbefaler og henviser så vidt muligt til brug af bærebags.
 • Buggy: Om vinteren kan der være perioder hvor det ikke er muligt at køre med buggy pga. vejrforholdene. Tjek banestatus på dagen.
 • Vintergreens: Ved frostvejr spilles der til vintergreens på Myrtue-banen. Ellers er banen åben til sommergreens.
 • Vis ekstra hensyn: Natur og græs er særligt sart om vinteren, og skader her kan række til langt ind i foråret. Vær ekstra opmærksom på din færdsel, respektér skiltning og anvisninger og pas særligt godt på græs og greenområder. Alle bedes derfor være ekstra opmærksomme på opretning af nedslagsmærker på green. Husk at minde hinanden om at tørv skal lægges på plads.
 • Driving range: På driving range er det ikke længere muligt at slå fra græs. Hvis man står udenfor og slår, skal man benytte kunstgræsmåtten – også når man bruger tee. Der er sat tees fast ved alle bakker, så det er nemmere at slå driver. Lyset på driving range kan tændes fra kl. 07.00 og til solopgang samt fra solnedgang til kl. 21.00.

 

Lokalregler på vinterbaner:

Når der spilles til vintergreens og/eller fra vinterteesteder, gælder følgende lokalregler:

Områder med afgrænsninger

Afgrænsninger med pæle og reb er ikke-flytbare forhindringer. Hvis pæle og reb er til gene for spillerens sving eller stance, må der droppes fri uden straf efter regel 16.1.

Sommergreens

Når der spilles til vintergreens, er det ikke tilladt at spille fra sommergreens. Hvis bolden ender på en sommergreen, skal der droppes fri uden straf efter regel 14.3.

Måtter

Måtter skal bruges fra semirough, fairway og forgreen. Eneste undtagelse er, når der bruges en putter.

Måtter må benyttes på teestedet, hvis det ønskes.

Midlertidig deponering af grene, tørv, jord m.m. (midlertidig ikke-flytbar forhindring)

Greenkeeperne vil i løbet af vinteren foretage vedligeholdelsesarbejder på baner og omgivende områder, bl.a. udtynding af beplantninger.

Når greenkeeperne foretager en midlertidig deponering af grene, græstørv, jord og sand mm., kan deponeringen være til gene for spillet. Er dette tilfældet må der droppes fri fra genen uden straf uanset om deponeringen er i det generelle område eller i et strafområde. Hvis deponeringen er til gene på flaglinjen for spillerens rimeligt valgte næste slag, må der droppes sidelæns udenom deponeringen (regel F-23).

Dug og rim

Dug og rim er ikke midlertidigt vand.

Sne og is

Sne og naturligt is kan betragtes enten som en flytbar forhindring eller, hvis det er på jorden, midlertidigt vand efter spillerens afgørelse, hvorfor forhindringen enten kan fjernes eller der kan tages lempelse uden straf efter regel 16.1.

Menu