Betingelser for abonnement af Akademi Golf

  • Abonnement

Et abonnement til Golf Akademi Esbjergs træningskoncept “Akademi Golf” giver adgang til at deltage på de træningshold, der kan bookes i Gecko.

Abonnementet til “Akademi Golf” er løbende og fortsætter indtil det opsiges, jf. nedenfor. Alle abonnementer er personlige og kan ikke overdrages til eller deles med andre.

Ændringer i persondata som f.eks. navn, adresse, e-mail, mobil nr. skal øjeblikkeligt meddeles Esbjerg Golfklub via abonnentens profil i Gecko. Det er abonnentens ansvar, at Esbjerg Golfklub til enhver tid har abonnentens korrekte oplysninger. 

  • 2 Betaling

Ved oprettelse af et abonnement knytter abonnenten et kreditkort til sin konto i Gecko. Fra dette kreditkort vil de månedlige betalinger blive trukket i begyndelsen af hver kalendermåned. Første betaling trækkes ved abonnementets oprettelse. 

Følgende betalingskort kan benyttes: Dankort, Visa, MasterCard, JCB, Diners/Discover.

Det er altid abonnentens ansvar at det korrekte og gyldige betalingskort er angivet i systemet. Man skifter betalingskort ved at logge ind i bookingsystemet og trykke på ”Klik her for at se dine klippekort / abonnementer”
Bemærk: En opsigelse af betalingskortet er ikke en opsigelse af det løbende abonnement.                                                              

Esbjerg Golfklub kan med varsel lade den månedlige betaling stige. 

Der fremsendes kvittering på e-mail ved:
• indgåelse af aftale
• ved automatisk trækning
• ved fejlet trækning
• ved ændring af betalingskort
• ved opsigelse af abonnementet

  • 3 For sen betaling

Betales den løbende ydelse ved et abonnement ikke til den aftalte tid, spærres medlemskabet omgående. Hvis det skyldige beløb ikke betales senest 30 dage efter abonnementet er blevet spærret, er Esbjerg Golfklub berettiget til at ophæve abonnementet uden yderligere varsel. Der kan ikke trænes igen før det skyldige beløb er betalt, og der igen er tegnet et nyt medskab til de til enhver tid gældende indmeldelsesbetingelser.

Esbjerg Golfklub foreholder sig ret til at opkræve det skyldige beløb via advokat eller inkassofirma. 

  • 4 Fortrydelsesret

Fortrydes køb af abonnement, kan abonnementet refunderes inden for 14 dage, såfremt det ikke er taget i brug.

  • 5 Opsigelse af træningsabonnement

Kunden kan til enhver tid opsige sit abonnement. Opsigelsesvarslet er 10 dage før udløb af indeværende periode. Opsigelsen sker ved selv at afmelde sit abonnement i vores bookingsystem. 

Opstår der tvivl om hvorvidt et abonnement er opsagt, skal abonnenten kunne bevise, at der er sket en opsigelse ved fremvisning af den fremsendte bekræftelsesmail. Det er abonnentens eget ansvar at sikre at opsigelseskvitteringen modtages på mail. 

Det er ikke muligt at sætte abonnementet i bero.
Ønsker man at holde pause, skal abonnementet opsiges i vores bookingsystem, og man kan efterfølgende købe et nyt abonnement.

  • 6 Fremmøde

Ved holdets start vil træneren notere, at abonnenten er mødt op ved at tjekke navne på tilmeldingslisten som den fremgår i Gecko. Det er abonnentens ansvar, at træneren har set/hørt, at abonnenten er fremmødt til træningens start.

Afmelding til træning skal ske i Gecko senest dagen før. Ved gentagen udeblivelse fra træning uden at have meldt afbud, kan Esbjerg Golfklub opsige abonnementet.

  • 7 Hold

Der vil kontinuerligt køre hold. Deltagelse på ”Akademi Golf” kræver forudgående tilmelding. Pladser på hold tildeles efter ”først-til-mølle” princippet. Abonnenten kan max. være tilmeldt 3 hold ad gangen. 

  • 8 Helbredstilstand og personskade

Al træning sker på eget ansvar. En abonnent er selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter i Golf Akademi Esbjerg. Esbjerg Golfklub tager heller ikke ansvar for personskader hos en abonnent som følge af ulykker eller andre besøgendes handlinger eller mangelfulde handlinger. I øvrigt følges dansk erstatningsret på området. 

  • 9 Ændringer af medlemsbetingelser:

Ændringer vil blive varslet minimum 2 måneder før ændringerne træder i kraft. Ændringer varsles via Gecko. 

  • 10 Aflysningspolitik

Et hold kan blive aflyst hvis der er færre end 3 deltagere tilmeldt 2 timer inden holdets start. 

Kontakt- og virksomhedsoplysninger

Golf Akademi Esbjerg
v/ Esbjerg Golfklub
Sønderhedevej 11
6710 Esbjerg V

Tlf.: +45 75 26 92 19
E-mail: kontor@egk.dk
Menu